Izjava o pristupačnosti

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Središnji katalog službenih dokumenata RH koje se nalazi na adresi https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/.

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Nisu dosljedno korišteni HTML elementi za isticanje naslova u tekstu (h1, h2, h3 i sl.)
  • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
  • Sadržaj pojedinih elemenata forme nije prikladno opisan odnosno nije prilagođen osobama koje koriste čitač ekrana
  • Kontrasti pojedinih elemenata nisu zadovoljavajući
  • Pojedine ikone nemaju opis svojih funkcionalnosti
  • Dio teksta je istaknut podcrtavanjem, na isti način kao i poveznice.
  • Tablice su korištene kako bi se uredio prikaz sadržaja na stranici te nisu prikladno uređeni naslovi tablice

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti 

  
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 24. srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.
Izjava je zadnji puta preispitana 24. srpnja 2020. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Središnji katalog službenih dokumenata RH korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@rdd.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.