Političke stranke i izbori

Opis zbirke
  • Pretražuje se po najmanje tri početna slova riječi ili cijelim riječima
  • Razmak među riječima ima značenje logičkog operatora "I" (AND)
  • Oznake logičkih operatora "ILI" i "NE" su OR i NOT
  • Slova stranih jezika upisuju se bez dijakritičkih znakova

Kazalo se prikazuje od zadanog početka odrednice ili u cijelosti ako početak nije zadan (ili odrednica sa upisanim početkom ne postoji).

Vidi i: Opis podataka

Opis zbirke
  • Pretražuje se po najmanje tri početna slova riječi ili cijelim riječima
  • Razmak među riječima ima značenje logičkog operatora "I" (AND)
  • Oznake logičkih operatora "ILI" i "NE" su OR i NOT
  • Slova stranih jezika upisuju se bez dijakritičkih znakova

Vidi i:  Opis podataka

Vidi i:  Rezultati pretraživanja