Dodatne upute za korištenje tražilice CADIAL

Oblikovanje upita za pretraživanje baze pravnih propisa

Prije upisivanja upita u tražilicu odabiru se opcije koje određuju okvir traženja (tekst, naslov, sadržajne odrednice te ostale funkcije/ograničenja).

 1. Upit čini jedna ili više riječi. Traže se propisi čije uključene kategorije za pretraživanje sadrže barem jednu od riječi. Npr.:

  UPIT: dopunsko zdravstveno osiguranje
  REZULTAT: dokumenti koji ne sadrže nužno sve riječi iz upita (premda je ponekad zadani niz riječi ustaljen kao fraza)
 2. Pri zadavanju upita nije potrebno brinuti u kojem se obliku (rod, broj, padež) upisuju riječi. Tražilica podržava morfološku normalizaciju riječi hrvatskoga jezika, tj. svođenje različitih oblika riječi na jedinstven oblik.

  UPIT: dopunsko zdravstveno osiguranje
  REZULTAT: dokumenti koji sadrže: dopunskog zdravstvenog osiguranja, dopunskom zdravstvenom osiguranju, itd.
 3. Za pronalazak dokumenata čije uključene kategorije za pretraživanje obvezno sadrže neku riječ, u upitu se ispred te riječi treba upisati znak plus (+).

  UPIT: +dopunsko zdravstveno osiguranje
  REZULTAT: dokumenti u kojima se sigurno NALAZI barem riječ: dopunsko
 4. Za pronalazak dokumenata čije uključene kategorije za pretraživanje ne smiju sadržavati neku riječ, tu je riječ potrebno upisati kao dio upita ali je ispred nje potrebno staviti znak minus (-).

  UPIT: dopunsko -zdravstveno osiguranje
  REZULTAT: dokumenti u kojima se sigurno NE NALAZI riječ: zdravstveno (traže se druga osiguranja)
 5. Niz riječi se zatvaranjem u navodnike pretvara u izraz/frazu za pretraživanje:jednostruki navodnici – rezultat pretraživanja su dokumenti u kojima se unutar zadane fraze mogu naći i druge riječi
  • jednostruki navodnici – rezultat pretraživanja su dokumenti u kojima se unutar zadane fraze mogu naći i druge riječi

   UPIT: 'dopunsko osiguranje'
   REZULTAT: dokumenti u kojima se nalazi npr.: dopunsko zdravstveno osiguranje
  • dvostruki navodnici – rezultat pretraživanja su dokumenti u kojima se nalazi fraza točno kako je zadana, bez drugih riječi unutar nje

   UPIT: "dopunsko osiguranje"
   REZULTAT: dokumenti koji sadrže TOČNO izraz u navodnicima
 6. Za upit nije bitno jesu li riječi upisane velikim ili malim slovima ni u kojem redoslijedu osim kad su navedene kao fraza unutar navodnika.

Filtriranje rezultata 

Rezultati pretrage mogu se filtrirati na razini podataka u listi rezultata ili u cjelovitom prikazu dokumenta. 

Filtri uz listu rezultata

Nakon pretrage uz listu rezultata dostupni su i filtri koji se otvaraju funkcijom Prikaži napredne opcije

 • Filtriraj prema vrsti propisa
 • Filtriraj prema poglavlju EU-a
 • Filtriraj prema području djelatnosti

Odabirom kategorija u okviru jednog ili više ponuđenih filtara i pokretanjem ponovnog pretraživanja dobiva se lista suženog skupa rezultata.

Za potrebe filtriranja moguće je također uključiti/isključiti funkcije Važeće propise, Prikaži pojmovnik Eurovoc i Ograniči broj rezultata.

Sadržajne odrednice u listi rezultata

Odabirom pojedinih sadržajnih odrednica iz rubrike ključna riječ (Eurovoc) u listi rezultata filtriraju se sadržajno povezani dokumenti unutar rezultata pretrage. U lijevoj polovici prozora generira se lista jednakog oblika kao lista početne pretrage. Uz listu se u desnoj polovici prikazuje odabrana sadržajna odrednica smještena u hijerarhijskom ustroju svih korištenih odrednica početne pretrage.

Hijerarhijski ustroj u kojem je smještena odrednica njezin je kontekst u okviru pojmovnika Eurovoc i služi za provjeru razumijevanja njezinog točnog značenja s kojim je upotrijebljena u sadržajnom označivanju dokumenata. Prve dvije razine su područje i mikrotezaurus a čine samo tematski okvir u koji se grupiraju sadržajne odrednice (deskriptori) i ne koriste se u sadržajnom označivanju dokumenata.

S obzirom da se stablo upotrijebljenih ključnih riječi pojmovnika Eurovoc (deskriptora) gradi na temelju dokumenata dohvaćenih pretragom ono je to veće što je rezultata pretrage više. Stablo čine upotrijebljeni deskriptori i po potrebi se dodaju i hijerarhijski nadređeni neupotrijebljeni. Primjerice, ako je korišten deskriptor s treće hijerarhijske razine za njegov prikaz potrebni su i deskriptori prve dvije razine. Uz sve deskriptore u stablastom prikazu nalaze se frekvencije pojavljivanja korištenih deskriptora u rezultatima pretrage. Broj unutar zagrada iskazuje broj pojavljivanja dotičnog deskriptora u rezultatima pretrage. Broj izvan zagrada iskazuje broj pojavljivanja njemu podređenih korištenih deskriptora. Uz mikrotezauruse i područja također se nalazi broj izvan zagrada koji kazuje koliko korištenih deskriptora mikrotezaurus odnosno područje obuhvaća.

Broj pojavljivanja ne isključuje mogućnost da je više različitih deskriptora dodijeljeno istom dokumentu.

DESKRIPTOR: radno vrijeme / 4 (1)
U REZULTATU: on i njemu podređeni korišteni deskriptori pojavljuju se 4 puta, dok je on sam korišten 1 put
PODRUČJE: zapošljavanje i radni uvjeti / 17
U REZULTATU: korišteni deskriptori iz područja "zapošljavanje i radni uvjeti" u rezultatima pretrage pojavili su se 17 puta

Ukoliko želimo vidjeti hijerarhijsku strukturu dodijeljenih deskriptora manjeg broja prvorangiranih dokumenata iz rezultata pretrage koristiti opciju za ograničavanje broja rezultata pretrage.

Želimo li se vratiti na stablo i listu početne pretrage potrebno je klikom odabrati razinu Eurovoc.

Sadržajne odrednice u hijerarhijskom ustroju

Ako se pri pretraživanju uključi funkcija Prikaži pojmovnik Eurovoc (vidi: Način pretraživanja) hijerarhijski ustrojene korištene sadržajne odrednice prikazuju se zajedno s listom rezultata pretrage (vidi: opis stabla u prethodnoj točki)

Pregled korištenih odrednica moguć je otvaranjem i zatvaranjem razina pomoću strelica u stablu. Odabirom neke sadržajne odrednice, klikom na tekst, pokreće se filtriranje rezultata pretrage sadržajno označenih tom odrednicom. Dobiva se lista tog užeg skupa propisa po obliku jednaka listi rezultata početne pretrage.

Podaci iz cjelovitog prikaza propisa 

Kategorije za sužavanje rezultata su:

 • Vrsta propisa
 • Ključne riječi (Eurovoc)
 • Područje djelatnosti
 • Poglavlje pregovora

Svi podaci u tim kategorijama povezuju odgovarajuće dokumente u rezultatima pretrage. Odabirom neke od kategorija generira se lista suženog skupa propisa istog oblika kao i lista početnih rezultata. Nakon toga na raspolaganju su sve već opisane mogućnosti sužavanja i podešavanja upita.

Dodatne preporuke za lakše pretraživanje

 • Kako pronaći propis za koji se zna točan ili približan naslov
  Odabrati opciju 'Pretražuj naslove' a upit omeđiti navodnicima, npr. "zakon o vladi" za točno, odnosno 'zakon o vladi' za približno poznavanje naslova.
 • Kako pronaći propis za koji se zna godina ili broj službenog glasila njegove objave
  Broj Narodnih novina objave propisa je pridodan samom naslovu. Ako ne znamo točan naslov propisa ali znamo godinu objavljivanja ili broj službenog glasila skratit ćemo put pronalaska propisa. Uz opciju 'Pretražuj naslove' i upit npr. "2006" ili "61/2006" (u navodnicima) kao rezultat pretrage dobit ćemo popis propisa iz traženog razdoblja/broja objave.
 • Kako pronaći propis usklađen s EU propisima
  Usklađeni propisi su razvrstani po poglavljima pregovora a stotinjak starijih je okupljeno u skupini Bez poglavlja pregovora. Zakonski su akti označeni kraticom ZEU a podzakonski kraticom PEU.
  Filtriranje rezultata bilo koje pretrage po poglavljima pregovora omogućuje pregled onih propisa koji su usklađeni s EU propisima. Tako:
  • Pretraživanje po godini/svesku objave propisa (vidi uputu iz prethodne točke) u kombinaciji s filtrima poglavlja pregovora omogućuje vremensko praćenje usklađivanja zakonodavstva. 
  • Uključivanjem u upit znaka usklađenosti (vidi oznaku "+" u 3. Oblikovanje upita za pretraživanje baze pravnih propisa) moguće je selektirati samo usklađene propise koji zadovoljavaju upit i pregledati ih filtriranjem po područjima pregovora. 
 • Kako pronaći propis usklađen s EU dokumentom iz CELEX baze podataka
  Upit oblika 'CELEX nnnnnnn' (vidi Pretraživanje po CELEX broju) kao rezultat pretrage daje popis propisa koji su usklađeni s dokumentom određenog CELEX broja.
 • Kako pronaći propis prema sadržaju
  Odabirom opcije 'Ključna riječ (Eurovoc)' propisi se, korištenjem navodnika ili bez njih, mogu izravno pretraživati kroz pridijeljene sadržajne odrednice, deskriptore Eurovoca.
  Kako pronaći propise prevedene na engleski (ili drugi strani) jezik
 • Upit oblika 'PPRH', uz opciju 'Pretraži naslov' kao rezultat pretrage daje popis propisa koji imaju neslužbeni prijevod. Navedene propise uz uključivanje naprednih opcija pretrage možemo filtrirati po vrsti propisa, poglavlju EU-a i području djelatnosti. Npr. ako želimo izdvojiti iz popisa samo prevedene propise iz područja zdravstva uključit ćemo opciju 'Filtriraj po području djelatnosti' te iz ponuđenog izabrati 'Zdravstvo'.
 • Kako pronaći propise s pročišćenim tekstom (pretežno neslužbenim)
  Upit oblika 'PTRH', uz opciju 'Pretraži naslov', kao rezultat pretrage nudi popis propisa koji imaju poveznicu na neslužbeni pročišćeni tekst. Navedene propise, uz uključivanje naprednih opcija pretrage, moguće je filtrirati po vrsti propisa ili prema poglavlju EU-a (samo za usklađene propise). Filtriranje prema području djelatnosti nije moguće.