Opis podataka - pregled

Središnji katalog
Pravni propisi - CADIAL

Opis podataka u prikazu zapisa:

 • VRSTA PROPISA - propisi su po vrsti okupljeni u skupine: zakoni, podzakonski akti i ostali dokumenti tijela javne vlasti (deklaracije, strategije, planovi, izvješća i sl.). Podatak o vrsti propisa ujedno je poveznica dokumenata iste vrste unutar rezultata pretrage.

(vidi: Filtriranje rezultata)

 • STATUS PROPISA - svi se propisi u zbirci označavaju kao nevažeći čim prestanu važiti. Temeljem tih oznaka status propisa je izražen kao: VAŽEĆI PROPIS / NE VAŽI!
 • KLJUČNE RIJEČI (EUROVOC)  - Pridijeljene sadržajne odrednice sažeto označavaju sadržaj dokumenta i služe kao poveznice sadržajno srodnih dokumenata unutar rezultata pretrage. Od ukupnog broja pridruženih ključnih riječi uobičajeno se prikazuju tri. Opcijom (prikaži sve...) može se prikazati popis u cjelini. Izmjene/dopune se sadržajno ne označuju. Ako izmjene/dopune bitno promijene sadržaj propisa podešavanje odrednica se provodi na razini osnovnog teksta propisa.

(vidi: Filtriranje rezultata)

 • PODRUČJE DJELATNOSTI - pripadnost propisa području djelatnosti određena je temeljem djelatnosti tijela javne vlasti koje je sudjelovalo u izradi njegovog nacrta. Područje djelatnosti povezuje dokumente istog područja unutar rezultata pretrage.  (vidi: Područja djelatnosti tijela javne vlasti )

(vidi: Filtriranje rezultata)

 • POGLAVLJE PREGOVORA S EU - propisi koji su prošli usklađivanje s propisima EU grupirani su po poglavljima pregovora. Poglavlje pregovora se pridružuje propisu i/ili njegovim izmjenama/dopunama kad sadrže tekst usklađivanja. Pridruženo poglavlje povezuje i služi za filtriranje dokumenata istog poglavlja unutar rezultata pretrage.
 • NAPOMENE (s brojem napomena) - za svaki propis navodi se datum stupanja na snagu i u slučaju njegovog prestanka važenja, datum prestanka važenja, kao i činjenica sadrži li    usklađenje s EU propisima. Navode se i druge napomene od utjecaja na promatrani propis (odgoda primjene/prestanak važenja pojedinog članka, prestanak važenja propisa u određenom dijelu i druge važne napomene). Ukoliko sadržaj napomene proizlazi iz propisa različitog od promatranog, navodi se i naziv tog propisa kao i broj i godina Narodnih novina u kojima je objavljen. Od ukupnog broja napomena uobičajeno se prikazuju dvije. Opcijom (prikaži sve...) može se prikazati popis napomena u cjelini.

(popis poglavlja u: Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji )

(vidi: Filtriranje rezultata)

 • VEZANI DOKUMENTI (s brojem povezanih dokumenata) - propisi su povezani s:

▪          izmjenama i dopunama

▪          temeljnim propisom, osim zakona

▪          "vidi i" propisima

"Vidi i" propisi su oni koji na neki način imaju veze sa sadržajem ili statusom (važeći / nevažeći) prikazanog ili promatranog propisa. Od ukupnog broja povezanih dokumenata uobičajeno se prikazuju dva. Opcijom (prikaži sve...) može se prikazati popis u cjelini. Naslovi vezanih dokumenata omogućuju pristup njihovom cjelovitom prikazu s prikazom teksta dokumenta.

 • PODZAKONSKI AKTI (s brojem povezanih akata) - pod podzakonskim aktima navedeni su propisi koji su doneseni temeljem promatranog propisa. Od ukupnog broja akata koji se temelje na promatranom zakonu uobičajeno se prikazuju dva. Opcijom (prikaži sve...) može se prikazati popis u cjelini.

Naslovi podzakonskih akata omogućuju pristup cjelovitom prikazu akata s prikazom teksta akata.

 • EU DOKUMENTI (s brojem povezanih dokumenata) - dokumenti prema kojima je provedeno usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a  omogućuju promatranje propisa u kontekstu zakonodavstva Europske unije. Od ukupnog broja EU dokumenata s kojima je usklađen promatrani propis uobičajeno se prikazuju samo dva. Opcijom (prikaži sve...) može se prikazati popis u cjelini.

 Za dokumente koji su evidentirani u CELEX bazi podataka uz naslov se prikazuje i pripadajući CELEX broj.

Naslovi EU dokumenta omogućuju direktan pristup tekstu dokumenta s mogućnošću izbora jezika i formata teksta.

 • POVEZNICA NA ORIGINALNI DOKUMENT - naslov omogućuje pristup dokumentu kakav je preuzet s internetskih stranica Narodnih novina i zbog obrade pohranjen u DAMIR arhiv Ureda).
 • POVEZNICA NA NESLUŽBENI PRIJEVOD - naslov omogućuje pristup neslužbenom, pretežno engleskom, prijevodu propisa koji je zbog obrade pohranjen u DAMIR arhiv Ureda.
 • POVEZNICA NA NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST - naslov omogućuje pristup neslužbenom pročišćenom tekstu koji je zbog obrade pohranjen u DAMIR arhiv Ureda.
 • TEKST s riječima / izrazima označenim crvenom bojom - tekst s označenim riječima iz upita programski je ekstrahiran iz izvornog dokumenta. Služi za pretraživanje i prikaz konteksta pronađenih riječi ili izraza zadanih upitom. U slučaju složenog oblika dokumenta taj tekst nije pogodan za čitanje a ponekad neki dijelovi nisu uspješno konvertirani. U svrhu ispisa i čitanja treba koristiti izvorni dokument pristupom kroz Poveznica na izvorni dokument.
Međunarodni ugovori
 • NASLOV: naslov na hrvatskom jeziku i jeziku objave ugovora u Narodnim novinama
 • SADRŽAJ:ključne riječi (Eurovoc) kao standardizirane oznake sadržaja i njihovi sinonimi
 • POTPISNICI: aktualni, prethodni i varijantni nazivi zemalja i drugih potpisnika
 • PODRUČJE DJELATNOSTI: standardizirani naziv tematskog područja koje se regulira ugovorom
Dokumenti i publikacije
 • NASLOV: naslov dokumenta na hrvatskom jeziku ili naslov na usporednim jezicima za višejezični dokument, podnaslovi, naslovi dijelova, prethodni i varijantni naslovi ili oblici naslova
 • STVARATELJ: aktualni naziv, prethodni i varijantni nazivi, standardizirani oblici naziva tijela javne vlasti odgovornog za nastanak dokumenta
 • SADRŽAJ: ključne riječi (Eurovoc) kao standardizirane oznake sadržaja i njihovi sinonimi
 • PODRUČJE DJELATNOSTI: standardizirani naziv tematskog područja koje se dokumentom regulira
 • TIP DOKUMENTA: standardizirani naziv skupa dokumenata okupljenih prema vrsti sadržaja odnosno načinu objave
Službena glasila tijela lokalne i područne samouprave
 • NASLOV: aktualni i prethodni naslovi glasnika
 • STVARATELJ: aktualni naziv, prethodni i drugi varijantni nazivi jedinica lokalne i regionalne samouprave
Adresari i imenici
Adresar tijela javne vlasti

Pretraživanje tijela javne vlasti prema:

 • nazivu tijela
  npr. Ministarstvo uprave
        središnji državni ured
 • funkciji u tijelu:
  npr. državni tajnik
 • nositelju funkcije u tijelu
  npr. Prezime, Ime

Dostupan je i pregled tijela javne vlasti prema:

 • kategorijama tijela
 • području djelatnosti tijela
Tko je tko imenik

Tko je tko imenik sadrži imena osoba koje su od 1990. godine obnašale dužnosti ili visoke službe u tijelima javne vlasti, stranačke dužnosti i stranačke zastupničke mandate u Hrvatskome saboru.
Pretraživanje imenika prema:

 • imenu dužnosnika
  npr. Prezime, Ime
 • funkciji u tijelu javne vlasti ili političkoj stranci
  npr. glasnogovornik
 • nositelju funkcije u tijelu javne vlasti ili političkoj stranci
  npr. Prezime, Ime 
Političke stranke i izbori
Adresar stranaka

ADRESAR sadrži podatke o aktualnim registriranim političkim strankama u Republici Hrvatskoj.

Za svaku stranku dostupni su sljedeći podaci: adresa sjedišta stranke, komunikacije, mjesto i godina osnivanja stranke odnosno razdoblje djelovanja, parlamentarni status stranke kao i imena najviših stranačkih dužnosnika. Nazivi stranaka dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku, ili kao akronimi.

Pretraživanje Adresara stranaka prema:

 • nazivu / akronimu stranke
 • mjestu osnivanja stranke
 • vremenu osnivanja stranke
 • stranačkoj funkciji
  npr. glasnogovornik
 • nositelju stranačke funkcije
  npr. Prezime, Ime

Dostupan je i pregled adresara prema:

 • parlamentarnom statusu stranke
 • kronologiji osnivanja
Godišnji izvještaji
 • NASLOV: naslov dokumenta na hrvatskom i drugim jezicima za višejezične dokumente
 • STVARATELJI: naziv, akronim i/ili prethodni naziv stranke; autori
Financiranje izbora
 • LISTA: popis osoba koje stranka, koalicija stranaka ili nezavisna grupa građana predlaže kao kandidate za predstavničko tijelo
 • KANDIDAT: osoba koju stranka, koalicija stranaka ili nezavisna grupa građana predlaže kao kandidata za tijelo izvršne vlasti
 • IZBORNA JEDINICA: grad, općina, županija ili izborna jedinica parlamentarnih izbora (za izbor predsjednika RH i predstavnika u EU parlamentu Republika Hrvatska čini jednu izbornu jedinicu te se ne registrira)
 • GODINA: godina održavanja izbora
 • PREDLAGATELJ: stranka, grupa građana i pojedinac koji predlažu listu kandidata za predstavničko tijelo ili izvršnu vlast