Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) (NN 029/2010)
Preuzmi XMLXML

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

684

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 51/00), a u vezi s člankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08 i 86/09) te člankom 30. stavkom 2. i stavkom 5. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

ODLUKU

O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ČEŠKOG JEZIKA ZA OSNOVNE ŠKOLE S NASTAVOM NA ČEŠKOM JEZIKU I PISMU (model A)

I.

Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu po modelu A.

Nastavni plan i program primjenjuje se od školske godine 2009./2010.

II.

Sadržaj Nastavnog plana i programa iz točke I. sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/09-01/00661

Urbroj: 533-16-09-0001

Zagreb, 19. siječnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.


NASTAVNI PLAN I PROGRAM ČEŠKOG JEZIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU S NASTAVOM NA ČEŠKOM JEZIKU PO MODELU A