Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN 045/2008)
Preuzmi XMLXML

REKTORSKI ZBOR

1542

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), Rektorski zbor donosi

POPIS

AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA   NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA   RAZINA
STUDIJA
 
BROJ
ECTS
 
TRAJANJE   AKADEMSKI NAZIV/
AKADEMSKI STUPANJ
 
KRATICA  
1. PRIRODNE ZNANOSTI  
1.01. Biologija  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Biologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biologije  
univ. bacc. biol.  
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju  
Biologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Znanosti o okolišu   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
zaštite okoliša  
univ. bacc. oecol.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Molekularna biologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) molekularne biologije   univ. bacc. biol. mol.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanost i kineziologije  
Biologija i kemija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biologije i kemije  
univ. bacc. biol. et chem.  
Sveučilište u Splitu,
Sveučilišni studijski centar za studije mora  
Biologija i ekologija mora   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biologije i ekologije mora   univ. bacc. biol. et oecol.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Eksperimentalna biologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
eksperimentalne biologije  
mag. biol. exp.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Molekularna biologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
molekularne biologije  
mag. biol. mol.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju  
Biologija; smjer: znanstveni   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra biologije   mag. biol.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Ekologija i zaštita prirode   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra ekologije i zaštite prirode   mag. oecol. et prot. nat.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Znanosti o okolišu   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra zaštite okoliša   mag. biol. oecol.  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora  
Biologija i ekologija mora   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra biologije i
ekologije mora  
mag. biol. et oecol. mar.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanost i kineziologije  
Biologija i kemija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
biologije i kemije  
mag. biol. et chem.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju  
Biologija i kemija;
smjer: nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Biologija i kemija;
smjer: nastavnički  
integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora  
Primijenjene znanosti o moru   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja biologije   dr. sc.  
1.02. Fizika  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Fizika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
fizike  
univ. bacc. phys.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku  
Fizika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Fizika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Inženjerska fizika, termodinamika
i mehanika  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geofizika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geofizike  
univ. bacc. geophys.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Fizika i tehnika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizike i tehnike   univ. bacc. phys et techn.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Fizika i informatika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizike i informatike   univ. bacc. phys. et inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Fizika; smjer: nastavnički   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra
fizike  
mag. phys.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Fizika; smjer: istraživački   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Fizika; smjerovi: Nastavnički,
Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša,
Računarska fizika  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Inženjerska fizika; smjerovi:
Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Fizika i matematika; smjer: nastavnički diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra fizike i matematike   mag. phys. et math.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Fizika i politehnika; smjer: nastavnički   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
fizike i politehnike  
mag. phys. et politechn.  
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku  
Fizika i informatika;
 smjer: nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
 fizike i informatike  
mag. phys. et inf.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Fizika i informatika; smjer: nastavnički   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Fizika i geofizika; smjerovi:
Seizmologija i fizika čvrste Zemlje,
Meteorologija i fizička oceanografija  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
fizike – geofizike  
mag. phys. et geophys.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Fizika i tehnika; smjer: nastavnički   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra
fizike i tehnike  
mag. phys. et techn.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Fizika i tehnika; smjer: nastavnički   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Fizika i informatika;
smjer: nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
fizike i informatike  
mag. phys. et inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Fizika i informatika;
smjer: nastavnički  
integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Fizika i kemija; smjer: nastavnički   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra
fizike i kemije  
mag. phys. et chem.  
1.03. Geoznanosti  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geologije  
univ. bacc. geol.  
Sveučilište u Zadru   Geografija; smjer nastavnički
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geografije  
univ. bacc. geogr.  
Sveučilište u Zadru   Geografija; smjer znanstveni
(jednopredmetnii)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geografija; smjer istraživački   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geografija (jednopredmetni);
smjer: nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra geografije   mag. geogr.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geografija; smjerovi:
Fizička geografija s geoekologijom,
Prostorno planiranje i regionalni
razvoj, Baština i turizam, Geografski
informacijski sustavi  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zadru   Geografija (jednopredmetni);
smjer: znanstveni  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zadru   Geografija (dvopredmetni);
smjer: nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko naftni fakultet  
Geologija; smjerovi: Geologija
mineralnih sirovina, Geofizička
istraživanja  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
geologije  
mag. geol.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geologija   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geologija zaštite okoliša   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geografija i povijest;
smjer: nastavnički  
integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra geografije i povijesti   mag. geogr. et hist.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Interdisciplinarni doktorski studiji
iz oceanologije  
poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja geoznanosti, grane oceanologije   dr. sc.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Geologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz
polja geoznanosti, grane geologije  
dr. sc.  
1.04. Kemija  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Kemija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kemije  
univ. bacc. chem.  
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet  
Kemija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju  
Kemija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Primijenjena kemija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra kemije   mag. chem.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Kemija; smjer: istraživački   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet  
Kemija; smjerovi: Kemija okoliša,
Organska kemija i biokemija  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Primijenjena kemija; smjerovi: Kemija u zaštiti okoliša i izvori energije, Specifični materijali i napredne tehnologije, Primijenjena organska kemija   diplomski sveučilišni studij   120   2  
1.05. Matematika  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Matematika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
matematike  
univ. bacc. math.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Matematika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Matematika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku  
Matematika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Matematika; smjer nastavnički   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Matematika i fizika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 matematike i fizike  
univ. bacc. math. et phys.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Informatika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
informatike  
univ. bacc. inf.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Informatika
(jednopredmetni i dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Matematika i informatika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
matematike i informatike  
univ. bacc. math. et inf.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Informatika i tehnika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
informatike i tehnike  
univ. bacc. inf. et techn.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Informatika (jednopredmetni); smjer: nastavnički   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
informatike  
mag. inf.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Informatika
(jednopredmetni i dvopredmetni)  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Matematika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
matematike  
mag. math.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Matematika; smjerovi: teorijski,
računarski, nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku  
Matematika; smjerovi: Financijska i poslovna matematika, Matematika i računarstvo, Matematička ekonomija i statistika; Industrijska i primijenjena matematika   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Matematika, smjer: nastavnički   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Teorijska matematika   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Primijenjena matematika   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Matematička statistika   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Financijska i poslovna matematika   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Matematika i informatika;
smjer: nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
matematike i informatike  
mag. math. et inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Matematika i informatika;
smjer, nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Matematika i informatika; smjer, nastavnički   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku  
Matematika i informatika   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Informatika i tehnika;
smjer: nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
informatike i tehnike  
mag. inf. et techn.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Računarstvo i matematika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
računarstva i matematike  
mag. inf. et math.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Matematika i fizika;
smjer, nastavnički  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra
matematike i fizike  
mag. math. et phys.  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Matematika i fizika;
smjer, nastavnički  
integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Matematika   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja matematike   dr. sc.  
2. TEHNIČKE ZNANOSTI  
2.01. Arhitektura i urbanizam  
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet  
Arhitektura i urbanizam   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
arhitekture i urbanizma  
univ. bacc. ing. arch.  
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet   Arhitektura   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture   univ. bacc. ing. arch.  
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet  
Arhitektura i urbanizam   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma   mag. ing. arch.  
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet   Arhitektura   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture   mag. ing. arch.  
2.02. Brodogradnja  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Brodogradnja   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodogradnje   univ. bacc. ing. nav. arch.  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Brodogradnja   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Brodogradnja   preddiplomski sveučilišni studij   210   3,5  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Brodogradnja   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka brodogradnje   mag. ing. nav. arch.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Brodogradnja   diplomski sveučilišni studij   90   1,5  
2.03. Elektrotehnika  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Elektrotehnika i informacijska
tehnologija  
preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije   univ. bacc. ing. el.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Elektrotehnika i informacijska tehnologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Elektrotehnika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike   univ. bacc. ing. el.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet   Elektrotehnika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Dubrovniku   Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu   univ. bacc. ing. el.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Automatika i sustavi   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka automatike i sustava   mag. ing. el.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Elektronika i računalno inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka elektronike i računalnog inženjerstva   mag. ing. el.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Komunikacijska i informacijska tehnologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka komunikacjske i informacijske tehnologije   mag. ing. el.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Informacijska i komunikacijska tehnologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije   mag. ing. el.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Elektrotehnika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike   mag. ing. el.  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Elektrotehnika   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet   Elektrotehnika; smjerovi:
Komunikacije i informatika, Elektroenergetika  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Dubrovniku   Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu   mag. ing. el.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Elektrotehnika i informacijska tehnologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije   mag. ing. el.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Elektrotehnika i informacijska tehnologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja elektrotehnike   dr. sc.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet   Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika  
poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
2.04. Geodezija  
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet  
Geodezija i geoinformatika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i
geoinformatike  
univ. bacc. ing. geod.  
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet  
Geodezija i geoinformatika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike   mag. ing. geod.  
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet  
Geodezija i geoinformatika   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
geodezije i geoinformatike  
univ. spec. geod.  
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet  
Geodezija i geoinformatika   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja geodezije   dr. sc.  
2.05. Građevinarstvo  
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet  
Građevinarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva   univ. bacc. ing. aedif.  
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet   Građevinarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet  
Građevinarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet   Građevinarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet  
Građevinarstvo; smjerovi:
Organizacija građenja, Prometnice, Geotehnika, Hidrotehnika, Konstrukcije, Materijali, Teorija i modeliranje konstrukcija  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva   mag. ing. aedif.  
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet  
Građevinarstvo; smjerovi:
 Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje, Konstrukcije, Prometnice, Urbano inženjerstvo  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet   Građevinarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet   Građevinarstvo; smjer:
Hidrotehnika, Nosiva konstrukcija, Organizacija tehnologija i menadžment građenja  
diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Specijalistički studij Građevinskog fakulteta   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica građevinarstva   univ. spec. aedif.  
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet  
Doktorski studij
Građevinskog fakulteta  
poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja građevinarstva   dr. sc.  
Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet   Građevinarstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet, Varaždin  
Geoinženjerstvo; smjerovi: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjerstvo okoliša   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geoinženjerstva   univ. bacc. ing. geoing.  
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet Varaždin  
Geoinženjerstvo; smjerovi: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjerstvo okoliša   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka geoinženjerstva   mag. ing. geoing.  
2.06. Grafička tehnologija  
Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet  
Grafička tehnologija; smjerovi: Tehničko tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka grafičke tehnologije   univ. bacc. ing. techn. graph.  
Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet  
Grafička tehnologija; smjerovi: Tehničko-tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije   mag. ing. techn. graph.  
Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet  
Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja grafičke tehnologije   dr. sc.  
2.07. Kemijsko inženjerstvo  
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet  
Kemijska tehnologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva   univ. bacc. ing. chem.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Kemijsko inženjerstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Kemija i inženjerstvo materijala   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Ekoinženjerstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka ekoinženjerstva   univ. bacc. ing. oecoing.  
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet  
Kemijska tehnologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
kemijskog inženjerstva  
mag. ing. chem.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Kemijsko inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Kemija i inženjerstvo materijala   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Ekoinženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka ekoinženjerstva   mag. ing. oecoing.  
2.08. Metalurgija  
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku  
Metalurgija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka metalurgije   univ. bacc. ing. met.  
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku  
Metalurgija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka metalurgije   mag. ing. met.  
Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku  
Metalurgija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja metalurgije   dr. sc.  
2.09. Računarstvo  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Računarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva   univ. bacc. ing. comp.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Računarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet   Računarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Dubrovniku   Primjenjeno/poslovno računarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Računarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva   mag. ing. comp.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Računarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Računarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet   Računarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Elektrotehnika i računarstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja elektrotehnike i računarstva   dr. sc.  
2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo  
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
Rudarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka rudarstva   univ. bacc. ing. min.  
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
Naftno rudarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka naftnog rudarstva   univ. bacc. ing. petrol.  
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
Geološko inženjerstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geološkog inženjerstva   univ. bacc. ing. geol.  
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
Rudarstvo; smjerovi:
Geotehnika, Rudarstvo, Zbrinjavanje i odlaganje otpada  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka rudarstva   mag. ing. min.  
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
Naftno rudarstvo; smjerovi: Opće naftno rudarstvo, Energetika, Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka naftnog rudarstva   mag. ing. petrol.  
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
Geološko inženjerstvo; smjerovi: Hidrogeologija, Inženjerska geologija, Geologija okoliša   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka geološkog inženjerstva   mag. ing. geol.  
2.11. Strojarstvo  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu   Proizvodno strojarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   210   3,5   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva   univ. bacc. ing. mech.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Strojarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Strojarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Strojarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   210   3,5  
Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Strojarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva   mag. ing. mech.  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Strojarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Strojarstvo   diplomski sveučilišni studij   90   1,5  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu   Proizvodno strojarstvo;
smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije  
diplomski sveučilišni studij   90   1,5  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu   Razvoj proizvoda i tehnologija;
 smjerovi: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment  
diplomski sveučilišni studij   90   1,5  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Strojarstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja strojarstva   dr. sc.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu   Strojarstvo; smjerovi:
Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda  
poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
2.12. Tehnologija prometa i transport  
Sveučilište u Dubrovniku   Brodostrojarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa brodostrojarskog smjera   univ. bacc. ing. nav. mech.  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Brodostrojarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva   univ. bacc. ing. nav. mech.  
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet  
Brodostrojarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informatičke tehnologije   univ. bacc. ing. techn. inf.  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorske elektrotehničke i
informatičke tehnologije  
preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Nautika i tehnologija pomorskog prometa   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike   univ. bacc. ing. naut.  
Sveučilište u Zadru   Nautika i tehnologija pomorskog prometa   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorska nautika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Dubrovniku   Nautika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa nautičkog smjera   univ. bacc. ing. naut.  
Sveučilište u Zadru   Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije   univ. bacc. ing. nav. mech.  
Sveučilište u Dubrovniku   Pomorske tehnologije jahta i marina   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina   univ. bacc. ing. nav. techn.  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorske tehnologije jahta i marina   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorske tehnologije   univ. bacc. ing. nav. techn.  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorski sustavi i procesi   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Promet; smjerovi: Cestovni, Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa   univ. bacc. ing. traff.  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Tehnologija i organizacija prometa   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Inteligentni transportni sustavi i logistika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorski menadžment   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Tehnologija i organizacija prometa   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa   mag. ing. traff.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Promet; smjerovi: Cestovni, Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Inteligentni transportni sustavi i logistika; smjerovi: Inteligentni transportni sustavi, Logistika   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet  
Brodostrojarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva   mag. ing. nav. mech.  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Nautika i tehnologija
pomorskog prometa  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike i pomorske tehnologije   mag. ing. nav. techn.  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Brodostrojarstvo i tehnologija
pomorskog prometa  
diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije   mag. ing. nav. mech.  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije   mag. ing. nav. techn.  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorske elektrotehničke tehnologije   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorske tehnologije jahta i marina   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorski sustavi i procesi   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučillište u Splitu Pomorski fakultet Pomorska nautika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike   mag. ing. naut.  
Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet  
Pomorski menadžment   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
pomorskog menadžmenta  
mag. ing. admin. nav.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Intermodalni transport   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
intermodalnog transporta  
univ. spec. transp.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Transportna logistika i menadžment   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
transportne logistike  
univ. spec. logist.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Gradski promet   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica gradskog prometa   univ. spec. traff.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Tehnološki sustavi u
prometu i transportu  
poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja tehnologije prometa i transporta   dr. sc.  
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet  
Pomorstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
2.13. Tekstilna tehnologija  
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet  
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije i inženjerstva   univ. bacc. ing. techn. text.  
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet  
Tekstilni i modni dizajn;
 smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila  
preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilnog i modnog dizajna   univ. bacc. ing. des. text.  
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet  
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
tekstilne tehnologije i inženjerstva  
mag. ing. techn. text.  
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet  
Tekstilni i modni dizajn; smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija, Teorija i kultura mode   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
tekstilnog i modnog dizajna  
mag. ing. des. text.  
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet  
Tekstilna znanost i tehnologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja tekstilne tehnologije   dr. sc.  
2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Aeronautika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka aeronautike   univ. bacc. ing. aeronaut.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Zrakoplovstvo   preddiplomski sveučilišni studij   210   3,5   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva   univ. bacc. ing. aeronaut.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti  
Aeronautika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
aeronautike  
mag. ing. aeronaut.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Zrakoplovstvo   diplomski sveučilišni studij   90   1,5   magistar/magistra inženjer/inženjerka
zrakoplovnog inženjerstva  
mag. ing. aeronaut.  
2.15. Druge temeljne tehničke znanosti  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Politehnika (dvopredmetni)   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike   univ. bacc. ing. politechn.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Industrijsko inženjerstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka industrijskog inženjerstva   univ. bacc. ing. industr.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Industrijsko inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
industrijskog inženjerstva  
mag. ing. industr.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Transformatori   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica transformatora   univ. spec. transf.  
Interdisciplinarno  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Strojarstvo i brodogradnja   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
strojarstva i brodogradnje  
univ. spec. mech. et nav. arch.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  
Korozija i zaštita   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica korozije i zaštite   univ. spec. corr. et prot.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje  
Strojarstvo i brodogradnja   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja strojarstva i iz polja brodogradnje   dr. sc.  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje i Drugih temeljnih tehničkih znanosti   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja strojarstva, brodogradnje i drugih temeljnih tehničkih znanosti   dr. sc.  
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO  
3.01. Temeljne medicinske znanosti  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet  
Medicina   integrirani preddiplomski i diplomski studij   360   6   doktor/doktorica medicine   dr. med.  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Medicina   integrirani preddiplomski i diplomski studij   360   6  
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet  
Medicina   integrirani preddiplomski i diplomski studij   360   6  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Medicina   integrirani preddiplomski i diplomski studij   360   6  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Medicina (na engleskom jeziku)   integrirani preddiplomski i diplomski studij   360   6  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Biomedicina i zdravstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja temeljnih medicinskih znanosti, grane … ili doktor/doktorica znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti, grane… ili doktor/doktorica znanosti iz polja javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, grane…   dr. sc.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet Biomedicina i zdravstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet  
Biologija novotvorina   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Neuroznanost   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja temeljnih medicinskih znanosti. grane… ili doktor/doktorica znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti, grane…   dr. sc.  
3.02. Kliničke medicinske znanosti  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Obiteljska medicina   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
obiteljske medicine  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Obiteljska medicina   poslijediplomski specijalistički studij   60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Medicinska mikrobiologija s parazitologijom   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra medicinske mikrobiologije s parazitologijom   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Fizikalna medicina i rehabilitacija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra fizikalne medicine i rehabilitacije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Perinatologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra perinatologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Dermatovenerologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra dermatovenerologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Patologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra patologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Školska medicina   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra školske medicine   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Psihoterapija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra psihoterapije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Radiologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra radiologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Urologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra urologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Klinička farmakologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra kliničke farmakologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Klinička neurologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra kliničke neurologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Klinička onkologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra kliničke onkologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Klinička pedijatrija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra kliničke pedijatrije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Klinička citologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra kliničke citologije   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Medicina rada i športa   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
medicine rada i športa  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja   univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Dječja i adolescentna psihijatrija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra
dječje i adolescentne psihijatrije  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Epidemiologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra
epidemiologije  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Hitna i intenzivna medicina   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra
 hitne i intenzivne medicine  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Infektologija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
infektologije  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Nuklearna medicina   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
 nuklearne medicine  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Oftalmolgija   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
oftalmolgije  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   magistar/magistra
 ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Ultrazvuk u gastroenterologiji s hepatologijom   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
ultrazvuka u gastroenterologiji s hepatologijom  
univ. mag. med.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Zaštita majke i djeteta   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
zaštite majke i djeteta  
univ. mag. med.  
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Sanitarno inženjerstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sanitarnog inženjerstva  
univ. bacc. sanit. ing.  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu   univ. bacc. admin. sanit.  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu   mag. admin. sanit.  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Sanitarno inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra sanitarnog inženjerstva   mag. sanit. ing.  
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet  
Menadžment u zdravstvu   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra
menadžmenta u zdravstvu  
univ. mag. admin. sanit.  
Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet Menadžment u zdravstvu   poslijediplomski specijalistički studij   90   1  
Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Javno zdravstvo   poslijediplomski specijalistički studij   60   1    magistar/magistra javnog zdravstva univ. mag. sanit. publ.  
3.04. Veterinarska medicina  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Veterinarska medicina   integrirani preddiplomski i diplomski studij   360   6   doktor/doktorica veterinarske medicine   dr. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Patologija i uzgoj domaćih mesoždera   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   magistar/magistra patologije i uzgoja domaćih mesoždera   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   magistar/magistra proizvodnje i zaštite zdravlja svinja   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Higijena i tehnologija animalnih namirnica   poslijediplomski specijalistički studij   140   2   magistar/magistra higijene i tehnologije namirnica animalnog podrijetla   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja   poslijediplomski specijalistički studij   122   2    magistar/magistra patologije i uzgoja laboratorijskih životinja   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Teriogenologija domaćih sisavaca   poslijediplomski specijalistički studij   124   2    magistar/magistra teriogenologije domaćih sisavaca   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Uzgoj i patologija divljači   poslijediplomski specijalistički studij   120   2    magistar/magistra uzgoja i patologije divljači   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   magistar/magistra uzgoja i patologije egzotičnih kućnih ljubimaca   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Kirurgija, ortopedija i oftalmologija s anesteziologijom   poslijediplomski specijalistički studij   120   2    magistar/magistra kirurgije, ortopedije i oftalmologije s anesteziologijom   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Unutarnje bolesti   poslijediplomski specijalistički studij   120   2    magistar/magistra unutarnjih bolesti   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Mikrobiologija i epizootiologija   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   magistar/magistra mikrobiologije i epizootiologije   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Sanitacija   poslijediplomski specijalistički studij   139   2   magistar/magistra sanitacije   univ. mag. med. vet.  
Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet  
Doktorski studij iz Veterinarskih znanosti   poslijediplomski specijalistički studij   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja veterinarske medicine   dr. sc.  
3.05. Stomatologija      
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Stomatologija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   doktor/doktorica stomatologije   dr. med. dent.  
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet  
Stomatologija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet  
Stomatologija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   360   6  
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet  
Dentalna medicina   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a magistar/magistra stomatologije   univ. mag. med. dent.  
3.06. Farmacija      
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
Medicinska biokemija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra
medicinske biokemije  
mag. med. biochem.  
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
Farmacija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra farmacije   mag. pharm.  
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet  
Farmaceutsko-biokemijske znanosti   poslijediplomski sveučilišni studiji   180   3   doktor/doktorica znanosti, iz polja farmacije   dr. sc.  
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI  
4.01. Poljoprivreda  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Agrarna ekonomika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agronomije  
univ. bacc. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Agroekologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet  
Agroekonomika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Animalne znanosti   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Biljne znanosti   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Ekološka poljoprivreda   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Hortikultura   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Krajobrazna arhitektura   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agronomije  
univ. bacc. ing. agr.  
Sveučilište u Splitu   Mediteranska poljoprivreda   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora  
Morsko ribarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Poljoprivreda; smjerovi: Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Poljoprivredna tehnika   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Zaštita bilja   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Dubrovniku   Akvakultura   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Agrobiznis i ruralni razvitak   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Agroekologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
agroekologija  
mag. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Agroekonomika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magista/magistra inženjer/inženjerka agroekonomika   mag. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka bilinogojstva   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Biljne znanosti   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar /magistra inženjer/inženjerka biljnih znanosti   mag. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Ekološka poljoprivreda   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Ekološka poljoprivreda i agroturizam   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar /magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede i agroturizma   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Fitomedicina   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka fitomedicine   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Genetika i oplemenjivanje životinja   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka genetike i oplemenjivanja životinja   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Hortikultura   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Hranidba životinja i hrana   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka hranidbe životinja i hrane   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Krajobrazna arhitektura   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Dubrovniku   Marikultura   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka marikulture   mag. ing. maricult.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Mehanizacija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka mehanizacije   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora  
Morsko ribarstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka morskog ribarstva   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Poljoprivredna tehnika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Proizvodnja i prerada mesa   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar /magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mesa   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Proizvodnja i prerada mlijeka   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar /magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mlijeka   mag. ing. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Ribarstvo i lovstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka ribarstva i lovstva   mag. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka zootehnike   mag. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
kakvoće i sigurnosti animalnih proizvoda  
univ. spec. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Poljoprivredna tehnika   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
poljoprivredne tehnike  
univ. spec. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Proizvodni sustavi u stočarstvu   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
proizvodnih sustava u stočarstvu  
univ. spec. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Ribarstvo   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
ribarstva  
univ. spec. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Zaštita bilja   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
zaštite bilja  
univ. spec. agr.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Ekonomika poljoprivrede   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja poljoprivrede, grane ekonomika   dr. sc.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Poljoprivreda   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja poljoprivrede, grane ...   dr. sc.  
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet  
Poljoprivredne znanosti   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja poljoprivrede, grane …   dr. sc.  
4.02. Šumarstvo  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Šumarstvo   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka šumarstva   univ. bacc. ing. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
šumarstva  
mag. ing. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
ekološkog oblikovanja krajolika, zaštite prirode i hortikulture  
univ. spec. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Lovstvo   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
lovstva  
univ. spec. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
oplemenjivanja i očuvanja genetske raznolikosti šumskog drveća  
univ. spec. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Šumarske tehnike i tehnologije   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
šumarske tehnike i tehnologije  
univ. spec. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Šumske prometnice   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
šumskih prometnica  
univ. spec. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Uređivanje šuma   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
uređivanja šuma  
univ. spec. silv.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Uzgajanje i osnivanje šuma   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
uzgajanja i osnivanja šuma  
univ. spec. silv.  
4.03. Drvna tehnologija  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Drvna tehnologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka drvne tehnologije   univ. bacc. ing. techn. lign.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Oblikovanje proizvoda od drva   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
drvne tehnologije  
mag. ing. techn. lign.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Drvnotehnološki procesi   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Organizacija proizvodnje   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
organizacije proizvodnje  
univ. spec. techn. lign.  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Tehnologija drvnih materijala   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
tehnologije drvnih materijala  
univ. spec. techn. lign.  
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Drvna tehnologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja drvne tehnologije, grane …   dr. sc.  
4.04. Biotehnologija  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Biotehnologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
biotehnologije  
univ. bacc. ing. biotechn.  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Bioprocesno inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
bioprocesnog inženjerstva  
mag. ing. bioproc.  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Molekularna biotehnologija   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
molekularne biotehnologije  
mag. ing. biotechn.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet  
Procesno inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
procesnog inženjerstva  
mag. ing. bioproc.  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja biotehnologije   dr. sc.  
4.05. Prehrambena tehnologija  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Nutricionizam   preddiplomski sveučilišni studij   180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
prehrambene tehnologije  
univ. bacc. ing.
techn. aliment.  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Prehrambena tehnologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet  
Prehrambena tehnologija   preddiplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Nutricionizam   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
prehrambene tehnologije  
mag. ing.
techn. aliment.  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Prehrambeno inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
prehrambenog inženjerstva  
mag. ing.
techn. aliment.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet  
Prehrambeno inženjerstvo   diplomski sveučilišni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Upravljanje sigurnošću hrane   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
upravljanja sigurnošću hrane  
mag. ing. techn. aliment.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet  
Znanost o hrani i nutricionizam   diplomski sveučilišni studij   120   2   magistar/magistra inženjer/inženjerka
znanosti o hrani i nutricionizma  
mag. ing.
techn. aliment.  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Kvaliteta i sigurnost hrane   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
kvalitete i sigurnosti hrane  
univ. spec.
techn. aliment.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet  
Sigurnost i kvaliteta hrane   poslijediplomski specijalistički studij   60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Nutricionizam   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja prehrambene tehnologije, grane nutricionizma   dr. sc.  
Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
Prehrambena tehnologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polje prehrambene tehnologije   dr. sc.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet  
Prehrambeno inženjerstvo   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI  
5.01. Ekonomija  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Ekonomija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
ekonomije  
univ. bacc. oec.  
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet  
Ekonomija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Ekonomija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Dubrovniku   Ekonomija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Ekonomija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Ekonomika poduzetništva   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Ekonomika poduzetništva   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Turizam   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet  
Turizam   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Poslovna informatika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
ekonomije  
univ. bacc. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Poslovna informatika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Marketinško upravljanje   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Management i poduzetništvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Financije, računovodstvo i revizija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Menadžment   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Menadžment   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija;
smjerovi: Financije i
računovodstvo, Poduzetništvo, Menadžment, Financije i
bankarstvo, Marketing,
Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija;
smjerovi: Financije,
Računovodstvo i revizija, Marketing, Menadžment,
Menadžerska informatika, Trgovina, Turizam, Analiza
i poslovno planiranje  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija  
Poslovna ekonomija
u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi: Poduzetništvo
u turizmu i hotelijerstvu, Turistički menadžment;
Hotelski menadžment;
Međunarodni turistički i hotelski menadžment;
Menadžment događaja i slobodnog vremena  
preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija   preddiplomski sveučilišni studij 180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Poduzetništvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Ekonomska politika i regionalni razvitak   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Financijski menadžment   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Marketing   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Trgovina i logistika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Dubrovniku   Poslovna ekonomija;
smjerovi: Turizam,
Međunarodna trgovina,
Marketing, Management, Financijski management  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomije   univ. bacc. oec.  
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet  
Ekonomija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra ekonomije   mag. oec.  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Ekonomija; smjerovi:
Gospodarstvo Europske unije, Ekonomija razvoja  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Ekonomija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra ekonomije   mag. oec.  
Sveučilište u Dubrovniku   Ekonomija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Ekonomija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Financije, računovodstvo i revizija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Management i poduzetništvo   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Marketinško upravljanje   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Poslovna informatika   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Turizam   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Financijski menadžment   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Ekonomska politika i
regionalni razvitak  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija;
smjer: Trgovina i logistika, Menadžment, Poslovna informatika  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija  
Poslovna ekonomija u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi: Poduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu, Turistički menadžment, Hotelski menadžment, Međunarodni turistički i hotelski menadžment,
Menadžment događaja i slobodnog vremena  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije i bankarstvo, Poduzetništvo, Menadžment, Financije i računovodstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketing, Menadžment, Menadžerska informatika, Trgovina,
Turizam, Analiza i poslovno planiranje  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Marketing   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Poduzetništvo   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Menadžment   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Poduzetništvo u kulturi i turizmu   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Dubrovniku   Poslovna ekonomija, smjer: Turizam   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
poslovne ekonomije  
mag. oec.  
Sveučilište u Dubrovniku   Poslovna ekonomija,
smjer: međunarodna trgovina  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Poslovanje s Europskom unijom   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica za poslovanje s Europskom unijom   univ. spec. oec.  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Računovodstvo   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
računovodstva  
univ. spec. oec.  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Menadžment u javnom sektoru   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta u javnom sektoru   univ. spec. oec.  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Kontroling   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica kontrolinga   univ. spec. oec.  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Inteligentno elektroničko poslovanje   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
inteligentnog elektroničkog poslovanja  
univ. spec. oec.  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Marketing menadžment   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketing menadžmenta   univ. spec. oec.  
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija, smjerovi: Menadžment trgovine, Strateško poduzetništvo, Informatički mendžment, Strategija i koorporativno upravljanje, Organizacija i menadćment, Upravljačko računovodstvo i interna revizija, Menadžment turizma   poslijediplomski specijalistički studij 90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica poslovne ekonomije   univ. spec. oec.  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija, smjer: Poslovno upravljanje – MBA   poslijediplomski
specijalistički studij  
90   1,5  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Menadžment poslovnih sustava   poslijediplomski
specijalistički studij  
90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta poslovnih sustava   univ. spec. oec.  
Sveučilište u Dubrovniku   Upravljanje marketingom u turizmu   poslijediplomski
specijalistički studij  
90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja marketingom u turizmu   univ. spec. oec.  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Ljudski resursi i društvo znanja   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica ljudskih resursa i društva znanja   univ. spec. oec.  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj   poslijediplomski
specijalistički studij  
60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja   univ. spec. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Upravljanje javnim službama   poslijediplomski
specijalistički studij  
120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja javnim službama   univ. spec. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Poduzetništvo   poslijediplomski
specijalistički studij  
120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica poduzetništva   univ. spec. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Upravljanje ekonomskim razvojem   poslijediplomski
specijalistički studij  
120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja ekonomskim razvojem   univ. spec. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Marketing u informatičkom
okruženju  
poslijediplomski
specijalistički studij  
120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketinga u informatičkom okruženju   univ. spec. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Organizacija i management   poslijediplomski
specijalistički studij  
120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
organizacije i managementa  
univ. spec. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Management   poslijediplomski
sveučilišni studij  
180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja ekonomije   dr. sc.  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Ekonomija i poslovna ekonomija   poslijediplomski
sveučilišni studij  
180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja ekonomije   dr. sc.  
5.02. Pravo  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Pravo   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra prava   mag. iur.  
Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet  
Pravo   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet  
Pravo   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet  
Pravo   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet  
Kazneno pravo   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica kaznenog prava   univ. spec. iur.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Kaznenopravne znanosti   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica kaznenopravnih znanosti   univ. spec. iur.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet  
 Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja razvojem lokalne i regionalne samouprave   univ. spec. admin. publ.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Europsko pravo   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica europskog prava   univ. spec. iur.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava   univ. spec. iur.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Građanskopravne i
obiteljskopravne znanosti  
poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti   univ. spec. iur.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Javno pravo i javna uprava   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
javnog prava i javne
 uprave  
univ. spec. iur.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Pravo društava i trgovačko pravo   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
prava društava i
trgovačkog prava  
univ. spec. iur.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Fiskalni sustav i fiskalna politika   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
fiskalnog sustava i
fiskalne politike  
univ. spec. iur.  
Sveučilište u Zagrebu   Javna uprava   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica javne uprave   univ. spec. admin. publ.  
5.03. Politologija  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti  
Politologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
politologije  
univ. bacc. polit.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti  
Politologija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra politologije   mag. polit.  
5.04. Informacijske znanosti  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti  
Novinarstvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
novinarstva  
univ. bacc. nov.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Informacijski sustavi   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
informatike  
univ. bacc. inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Poslovni sustavi   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike   univ. bacc. inf.  
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Informacijske znanosti   preddiplomski sveučilišni studij 180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatologije   univ. bacc. informatol.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Informatologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Informacijske znanosti
- knjižničarstvo  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) knjižničarstva   univ. bacc. bibl.  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Kultura i turizam   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulture i turizma   univ. bacc. turism. cult.  
Sveučilište u Zadru   Kultura i turizam   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije   univ. bacc. comm.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Komunikologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Dubrovniku   Mediji i kultura društva   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
novinarstva i odnosa s javnostima  
univ. bacc. nov. et rel. publ.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Informatika (jednopredmetni i dvopredmetni); smjer: nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra informatike   mag. inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Informatika u obrazovanju   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Informacijsko i programsko inženjerstvo   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Organizacija poslovnih sustava   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Baze podataka i baze znanja   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Informatologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra informatologije   mag. informatol.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Informacijske znanosti;
smjerovi: Informatika (nastavnički,
istraživački), Informatologija, Arhivistika, Bibliotekarstvo, Muzeologija i upravljanje baštinom  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Politehnika i informatika; smjer nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra politehnike i informatike   mag. polytechn. et inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Komunikologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra komunikologije   mag. comm.  
Sveučilište u Zadru   Ekologija u kulturi i turizmu   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra ekologije u kulturi i turizmu   mag. oecol. cult.  
Sveučilište u Zadru   Kulturna baština i turizam   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra kulturne baštine i turizma   mag. turism. cult.  
Sveučilište u Zadru   Informacijske znanosti – knjižničarstvo   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra knjižničarstva   mag. bibl.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti  
Novinarstvo   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra novinarstva   mag. nov.  
Sveučilište u Zadru   Novinarstvo i odnosi s javnostima   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar novinarstva i odnosa s javnostima   mag. nov. et. rel. publ.  
Sveučilište u Dubrovniku   Odnosi s javnostima   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra odnosa s javnostima   mag. rel. publ.  
Sveučilište u Dubrovniku   Mediji   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra javnih medija   mag. medior. publ.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Upravljanje sigurnošću i revizija informacijskih sustava   poslijediplomski specijalistički studij   90       sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja sigurnošću i revizije informacijskih sustava   univ. spec. inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Informacijske znanosti   poslijediplomski sveučilišni studij   180       doktor/doktorica znanosti iz polja informacijske znanosti   dr. sc.  
5.05. Sociologija  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Sociologija
(jednopredmetni i dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sociologije  
univ. bacc. soc.  
Sveučilište u Splitu
Filozoski fakultet  
Sociologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Sociologija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Sociologija; smjerovi: znanstveni (jednopredmetni i dvopredmetni),
nastavnički (dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni),
smjer: znanstveni  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra sociologije   mag. soc.  
Sveučilište u Splitu
Filozoski fakultet  
Sociologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Sociologija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
5.06. Psihologija  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Psihologija (jednopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
psihologije  
univ. bacc. psych.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Psihologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Psihologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Psihologija (jednopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Psihologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Psihologija (jednopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
psihologije  
mag. psych.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Psihologija; smjer: nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Psihologija (jednopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Psihologija (jednopredmetni), smjer: znanstveni   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Psihologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
5.07. Odgojne znanosti  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Pedagogija (jednopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
pedagogije  
univ. bacc. paed.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Pedagogija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Pedagogija
(jednopredmetni i dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Pedagogija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Pedagogija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Logopedija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) logopedije   univ. bacc. logoped.  
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Socijalna pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
socijalne pedagogije  
univ. bacc. paed. soc.  
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Rehabilitacija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
edukacijske rehabilitacije  
univ. bacc. rehab. educ.  
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet  
Kineziologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kineziologije   univ. bacc. cin.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Kineziologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Glazbena pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/ica (bacccalaureus/ea)
glazbene pedagogije  
univ. bacc. paed.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Glazbena pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Glazbena pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Likovna pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
likovne pedagogije  
univ. bacc. paed.  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Pedagogija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra pedagogije   mag. paed.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Pedagogija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Pedagogija
(jednopredmetni i dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Pedagogija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Likovna pedagogija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
likovne pedagogije  
mag. paed.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Glazbena pedagogija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
glazbene pedagogije  
mag. paed.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Glazbena pedagogija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Logopedija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra logopedije   mag. logoped.  
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Socijalna pedagogija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
socijalne pedagogije  
mag. paed. soc.  
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Rehabilitacijska edukacija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
edukacijske rehabilitacije  
mag. rehab. educ.  
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet  
Kineziologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra kineziologije   mag. cin.  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Učiteljski studij   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra
primarnog obrazovanja  
mag. paed.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet  
Učiteljski studij   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Zadru   Učiteljski studij   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Učiteljski studij   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet  
Učiteljski studij   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet  
Učiteljski studij   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  
Rana intervencija u
edukacijskoj rehabilitaciji  
poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
rane intervencije u
edukacijskoj rehabilitaciji  
univ. spec. rehab. educ.  
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet  
Rani odgoj i primarno obrazovanje   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja odgojnih znanosti   dr. sc.  
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet  
Kineziologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja odgojnih znanosti, grane kineziologije   dr. sc.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Kineziologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet  
Rani odgoj i primarno obrazovanje   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja odgojnih znanosti   dr. sc.  
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet  
Kineziologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja odgojnih znanosti, grane kineziologije   dr. sc.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Kineziologija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
5.09. Socijalna djelatnost  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Socijalni rad   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
socijalnog rada  
univ. bacc. act. soc.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Socijalni rad   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra socijalnog rada   mag. act. soc.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Psihosocijalni pristup u
socijalnom radu  
poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
psihosocijalnog pristupa
u socijalnom radu  
univ. spec. act. soc.  
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Socijalna politika   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica socijalne politike   univ. spec. polit. soc.  
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet  
Supervizija psihosocijalnog rada   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
supervizije
psihosocijalnog rada  
univ. spec. act. soc.  
5.10. Sigurnosne i obrambene znanosti  
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet  
Kriminalističko istraživanje   poslijediplomski specijalistički studij   90   1,5   sveučilišni/a specijalist/specijalistica
kriminalističkog istraživanja  
univ. spec. crim.  
6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI  
6.01. Filozofija  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Filozofija; smjerovi: nastavnički (dvopredmetni),
 znanstveni (jednopredmetni i dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 filozofije  
univ. bacc. phil.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Filozofija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Filozofija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Filozofija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Filozofija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Filozofija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Družbe Isusove   Filozofija (jednopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove  
Filozofija i religijske znanosti   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije i religiologije   univ. bacc. phil. et relig.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove  
Filozofija i latinski jezik   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije i latinskog jezika   univ. bacc. phil. et lat.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Filozofija; smjerovi: nastavnički
(dvopredmetni), znanstveni
(jednopredmetni i dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra filozofije   mag. phil.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Filozofija (dvopredmetni), smjerovi:
znanstveni, nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Filozofija; smjerovi: opći, nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Filozofija (dvopredmetni);
smjer: nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zadru   Filozofija; smjer: nastavnički (dvopredmetni), znanstveni
(jednopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove  
Filozofija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove  
Filozofija   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja filozofije   dr. sc.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Filozofija i suvremenost   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3  
6.02. Teologija  
Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet  
Teološko – katehetski studij   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
katehetike  
univ. bacc. catech.  
Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet  
Teološko – katehetski studij   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra katehetike   mag. catech.  
Sveučilište u Zagrebu
Katoličko- bogoslovni fakultet  
Religiozna pedagogija i katehetika   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra
religiozne pedagogije i katehetike  
mag. paed. relig. et catech.  
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Družbe Isusove   Religijske znanosti; smjerovi: znanstveni,
 nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra religiologije   mag. relig.  
Sveučilište u Zagrebu
Katoličko- bogoslovni fakultet  
Teologija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/
magistra teologije  
mag. theol.  
Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet  
Filozofsko – teološki studij   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
Sveučilište u Zagrebu
Katoličko- bogoslovni fakultet  
Poslijediplomski sveučilišni studij
licencijata i doktorata  
poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   magistar/magistra teoloških
 znanosti (licenc)
i doktor/doktorica teoloških znanosti  
lic. theol. /dr. sc.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove  
Religijske znanosti   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica znanosti iz polja teologije   dr. sc.  
6.03. Filologija  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Kroatologija (jednopredmetni i
dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 kroatologije  
univ. bacc. croat.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Kroatologija (jednopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Kroatistika i južnoslavenske filologije   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 kroatistike i južnoslavenskih filologija  
univ. bacc. philol. croat.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Latinski jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
latinskog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. lat.  
Sveučilište u Zadru   Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Latinski jezik i rimska književnost   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Grčki jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
grčkog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. graec.  
Sveučilište u Zadru   Grčki jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni)   preddiplomski sveučilišni studij 180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskog jezika i književnosti   univ. bacc. philol. croat.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni
 i dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Hrvatski jezik i književnost   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Češki jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
češkog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. bohem.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Slovački jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) slovačkog jezika i književnosti   univ. bacc. philol. slovac.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Ukrajinski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ukrajinskog jezika i književnosti  
 niv. bacc. philol. ucrain.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Poljski jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poljskog jezika i književnosti   univ. bacc. philol. pol.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Južnoslavenski jezici i književnosti
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti   univ. bacc. philol. slav. merid.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Ruski jezik i književnost
(dvopredmetni studij)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
ruskog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. russ.  
Sveučilište u Zadru   Ruski jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Kroatistika (jednopredmetni i dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kroatistike   univ. bacc. philol. croat.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Talijanistika (jednopredmetni i dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 talijanskog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. ital.  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Talijanski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Talijanski jezik (dvopredmetni);
smjer: prevoditeljski  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Talijanski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Talijanski jezik i književnost   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Španjolski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
španjolskog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. hisp.  
Sveučilište u Zadru   Španjolski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Portugalski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
portugalskog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. lusit.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
rumunjskog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. dacorom.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Francuski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
francuskog jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. franc.  
Sveučilište u Zadru   Francuski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   univ. bacc. philol. franc.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Švedski jezik i kultura (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
švedskog jezika i kulture  
univ. bacc. philol. suet.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 njemačkoga jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. germ.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Njemački jezik i književnost
(jednopredmetni i dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Germanistika (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i
književnosti  
univ. bacc. philol. angl.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Anglistika (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Indologija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
indologije  
univ. bacc. philol. ind.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Turkologija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
turkologije  
univ. bacc. philol. turc.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Mađarski jezik i književnosti   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 mađarskoga jezika i književnosti  
univ. bacc. philol. hung.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Hungarologija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Fonetika (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fonetike  
univ. bacc. phon.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Lingvistika (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) lingvistike  
univ. bacc. ling.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Komparativna književnost (jednopredmetni
 i dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
komparativne književnosti  
univ. bacc. litt. comp.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Kroatologija (jednopredmetni i
 dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra/magistra
kroatologije  
mag. croat.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
 Kroatologija (jednopredmetni);
smjerovi: znanstveni  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Kroatistika i južnoslavenske filologije (jednopredmetni) diplomski sveučilišni studij 120   2   magistar/magistra kroatistike i južnoslavenskih filologija mag. philol. croat.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Latinski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, istraživački  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
latinskog jezika i književnosti  
mag. philol. lat.  
Sveučilište u Zadru   Latinski jezik i rimska književnost
(dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Grčki jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, istraživački  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
grčkog jezika i književnosti  
mag. philol. graec.  
Sveučilište u Zadru   Grčki jezik i književnost (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni
i dvopredmetni); smjerovi: nastavnički,
opći kroatistički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
hrvatskog jezika i
književnosti  
mag. philol. croat.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni
 i dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J.
Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Hrvatski jezik i književnost; smjerovi:
 nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni),
 književno-istraživački (jednopredmetni),
istraživački (dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
hrvatskog jezika i
književnosti  
mag. philol. croat.  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Hrvatski jezik i književnost;
smjer: nastavnički (dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Hrvatski jezik i književnost; smjer:
kulturološki (dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Hrvatski jezik i književnost   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Kroatistika; smjerovi: nastavnički
(jednopredmetni), jezikoslovni (dvopredmetni), književni (dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Češki jezik i književnost (dvopredmetni);
 smjerovi: prevoditeljsko – kulturološki, nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra češkog jezika i književnosti   mag. philol. bohem.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Slovački jezik i književnost (dvopredmetni);
 smjerovi: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
slovačkog jezika i književnosti  
mag. philol. slovac.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
ukrajinskog jezika i književnosti  
mag. philol. ucrain.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Poljski jezik i književnost (dvopredmetni);
 smjerovi: lingvistički, kulturološki  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
poljskog jezika i književnosti  
mag. philol. pol.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Južnoslavenski jezici i književnosti
(dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezično-prevoditeljski, književno-intekulturni  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
južnoslavenskih jezika i književnosti  
mag. philol. slav. merid.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Ruski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, prevoditeljski  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
ruskog jezika i književnosti;  
mag. philol. russ.  
Sveučilište u Zadru   Ruski jezik i književnost (dvopredmetni studij); smjer: nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Ruski jezik i književnost (dvopredmetni studij); smjer: prevoditeljski   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Portugalski jezik i književnost (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra portugalskog jezika i književnosti   mag. philol. lusit.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: opći   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
rumunjskog jezika i književnosti  
mag. philol. dacorom.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
francuskog jezika i književnosti  
mag. philol. franc.  
Sveučilište u Zadru   Francuski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Francuski jezik (dvopredmetni);
smjer: prevoditeljski  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Talijanistika (jednopredmetni i dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezikoslovno-kulturološki, književno-kulturološki   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
talijanskog jezika i književnosti  
mag. philol. ital.  
Sveučillište Jurja Dobrile u Puli   Talijanski jezik i književnost   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
španjolskog jezika i
 književnosti  
mag. philol. hisp.  
Sveučilište u Zadru   Romanistika   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
romanistike  
mag. philol. ital.  
Sveučilište u Zadru   Suvremena talijanska filologija (jednopredmetni)   diplomski sveučilišni studij 120   2   magistar/magistra talijanske filologije mag. philol. ital.  
Sveučilište u Zadru   Suvremena talijanska filologija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Švedski jezik i kultura (dvopredmetni);
smjerovi: lingvistički, prevoditeljski  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
švedskog jezika i kulture  
mag. philol. suet.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
njemačkog jezika i književnosti  
mag. philol. germ.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Njemački jezik i književnost (jednopredmetni
 i dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Germanistika (dvopredmeni); smjer:
nastavnički, kulturološki, prevoditeljski  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni); smjer: nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni); smjer: prevoditeljski  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjer: nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
engleskog jezika i književnosti  
mag. philol. angl.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Engleski jezik i književnost; smjerovi:
nastavnički (dvopredmetni), filološki (dvopredmetni), prevoditeljski (jednopredmetni i dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Anglistika; smjerovi: nastavnički
(jednopredmetni), lingvistički (jednopredmetni i dvopredmetni), književno-kulturološki (jednopredmetni i dvopredmetni), prevoditeljski (dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
engleskog jezika i književnosti  
mag. philol. angl.  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Anglistika; smjer: jezik i komunikacija
(jednopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Anglistika; smjer: prevoditeljski
(dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Anglistika; smjer: nastavnički
(dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: znanstveni   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Indologija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
indologije  
mag. philol. ind.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Turkologija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
turkologije  
mag. philol. turc.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Mađarski jezik i književnost; smjerovi:
nastavničko usmjerenje, komunikološko usmjerenje  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
mađarskog jezika i književnosti  
mag. philol. hung.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Hungarologija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Fonetika (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
fonetike  
mag. phon.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Lingvistika (dvopredmetni); smjerovi:
opći, poredbeni, računalni, primijenjeni, kognitivni  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
lingvistike  
mag. ling.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Komparativna književnost (jednopredmetni
i dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
komparativne književnosti  
mag. litt. comp.  
6.04. Povijest  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 povijesti  
univ. bacc. hist.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Povijest (jednopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Povijest (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Povijest (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Povijest   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Povijest (jednopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
povijesti  
mag. hist.  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Povijest (jednopredmetni); smjer: znanstveni   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji  
Povijest (jednopredmetni); smjer: nastavni   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet  
Povijest (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Povijest   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
6.05. Povijest umjetnosti  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Povijest umjetnosti   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
povijesti umjetnosti  
univ. bacc. hist. art.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zadru   Povijest umjetnosti (jednopredmetni i
dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Povijest umjetnosti   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra
povijesti umjetnosti  
mag. hist. art.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjerovi:
 opći, nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Povijest umjetnosti (dvopredmetni);
smjer: nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer:
nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Povijest umjetnosti, smjer: znanstveni
(jednopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Povijest umjetnosti, smjer:
konzervatorski i muzejsko-galerijski  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Povijest umjetnosti, smjer: nastavnički
(dvopredmetni)  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
6.06. Znanost o umjetnosti  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Glazbena pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) glazbene pedagogije   univ. bacc. paed.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Glazbena pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Glazbena teorija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) glazbene teorije   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Kulturologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulturologijje   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 muzikologije  
univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija (dvopredmetni); smjer:
nastavnički  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   univ. bacc. art.  
Sveučilište J. Dobrile u Puli   Glazbena pedagogija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra glazbene pedagodije   mag. paed.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Glazbena kultura   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
 glazbene kulture  
mag. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Glazbena teorija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
glazbene teorije  
mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija-smjer historijska muzikologija,
Muzikologija-smjer sistematska muzikologija,
Muzikologija-smjer etnomuzikologija;
svi navedeni studiji i s pedagoškim modulom  
diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
muzikologije  
mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija (dvopredmetni); smjer:
nastavnički  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet  
Kulturologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra kulturologije   mag. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Konzervacija i restauracija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5   magistar/magistra
konzervacije i restauracije  
mag. art.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije  
Konzervacija i restauracija   integrirani preddiplomski i diplomski studij   300   5  
6.07. Arheologija  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Arheologija (jednopredmetni i dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) arheologije   univ. bacc. archeol.  
Sveučilište u Zadru   Arheologija (jednopredmetni i
dvopredmetni)  
preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Arheologija (jednopredmetni); smjerovi:
 prapovijesna, antička, srednjovjekovna  
diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra arheologije   mag. archeol.  
Sveučilište u Zadru   Arheologija (jednopredmetni i dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Sveučilište u Zadru   Arheologija istočnog Jadrana   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica
 znanosti iz
polja arheologije  
dr. sc.  
6.08. Etnologija i antropologija  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Antropologija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) antropologije   univ. bacc. anthrop.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) etnologije   univ. bacc. ethnol.  
Sveučilište u Zadru   Etnologija i antropologija (dvopredmetni)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Antropologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra antroplogije   mag. anthrop.  
Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet  
Etnologija i kulturna antropologija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra etnologije   mag. ethnol.  
Sveučilište u Zadru   Etnologija i antropologija (dvopredmetni)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2  
Interdisciplinarni  
Sveučilište u Zagrebu
Katoličko- bogoslovni fakultet  
Management neprofitnih organizacija
 i socijalno zagovaranje  
poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica managementa neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja   univ. spec. act. soc.  
Sveučilište u Zagrebu   Konferencijsko prevođenje   poslijediplomski specijalistički studij   60   1   sveučilišni/a specijalist/specijalistica konferencijskog prevođenja   univ. spec. philol.  
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Dubrovniku  
Povijest stanovništva   poslijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/ica znanosti iz interdisciplinarnog znanstevnog područja humanističkih i društvenih znanosti   dr. sc.  
7. UMJETNIČKO PODRUČJE  
7.01. Dramske umjetnosti  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Gluma   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) glume   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Gluma   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Kazališna režija i radiofonija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) kazališne režije i radiofonije   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Dramaturgija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dramaturgije   univ. bacc. art.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Gluma i lutkarstvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) glume i lutkarstva   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Gluma   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra glume   mag. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Gluma   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Kazališna režija i radiofonija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra kazališne režije i radiofonije   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Dramaturgija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra dramaturgije   mag. art.  
7.02. Filmska i elektroničke umjetnosti  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Animirani film i novi mediji   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) animiranog filma i novih medija   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Film i video   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) filma i videa   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Filmska i TV režija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) filmske i televizijske režije   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Montaža   preddiplomski
sveučilišni  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) montaže   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Snimanje   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) snimanja   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Produkcija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) produkcije   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Animirani film i novi mediji   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra animiranog filma i novih medija   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Filmska i TV režija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra filmske i televizijske režije   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Montaža   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra montaže   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Snimanje   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra snimanja   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti  
Produkcija   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra produkcije   mag. art.  
7.03. Glazbena umjetnost  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Harfa   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Udaraljke   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Čembalo   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Orgulje   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Kontrabas   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Oboa   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Fagot   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Saksofon   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Rog   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Truba   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Trombon   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Tuba   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Klasična harmonika   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Glasovir   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Klavir   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Klavir   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Gitara   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Gitara   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
 Umjetnička akademija  
Gudački instrumenti; smjerovi: Violina, Viola, Violončelo   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Violina   preddiplomski sveučilišni studij 240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Viola   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Violončelo   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Puhački instrumenti; smjerovi: Flauta, Klarinet   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Flauta   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Klarinet   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Solo pjevanje   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Pjevanje   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Pjevanje   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
 Katolički bogoslovni fakultet  
Crkvena glazba (Institut za crkvenu glazbu A. Vidaković)   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Kompozicija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Kompozicija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Kompozicija s teorijom   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Elektronička kompozicija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Primijenjena kompozicija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzike   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Dirigiranje   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Zborsko dirigiranje   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) muzikologije   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija (dvopredmetni nastavnički studij)   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Glazbena kultura (dvopredmetni nastavnički studij)   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) glazbene kulture   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Harfa   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra muzike   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Udaraljke   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Čembalo; smjer: Solistički   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Orgulje; smjer: Solistički   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Kontrabas; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Oboa; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Fagot; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Saksofon; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Rog; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Truba; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Trombon; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Tuba; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Klasična harmonika   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Crkvena glazba; smjerovi: orgulje, glazbena kultura   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Glasovir   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Klavir   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Klavir; smjerovi: Solistički, Vokalna pratnja, Instrumentalna pratnja   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
 Umjetnička akademija  
Gudački instrumenti; smjerovi: Violina, Viola, Violončelo   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Violina; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Viola; smjerovi: Solistički, Komorna glazba.   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Violončelo; smjerovi: Solistički, Komorna glazba.   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Puhački instrumenti; smjerovi: Flauta, Klarinet   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra muzike   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Flauta; smjerovi: Solistički, Komorna glazba.   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Klarinet; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Solo pjevanje   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Pjevanje   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Pjevanje; smjerovi: Lied i oratorij, Opera   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Gitara   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Gitara; smjerovi: Solistički, Komorna glazba   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Dirigiranje   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Zborsko dirigiranje   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
 Umjetnička akademija  
Kompozicije   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija Kompozicija   diplomski sveučilišni studij 60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Elektronička kompozicija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Primijenjena kompozicija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Kompozicija s teorijom   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija; smjerovi: Historijska muzikologija, Sistematska muzikologija, Etnomuzikologija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra muzikologije   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Muzikologija (dvopredmetni nastavnički studij)   diplomski
sveučilišni studij  
60   1      
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija  
Glazbena kultura (dvopredmetni nastavnički studij)   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra glazbene kulture   mag. art.  
7.04. Likovne umjetnosti  
Sveučilište u Dubrovniku   Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) restauracije i konzervacije   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
 Arhitektonski fakultet  
Dizajn   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dizajna   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Dizajn vizualnih komunikacija   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dizajna vizualnih komunikacija   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Splitu
 Umjetnička akademija  
Kiparstvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) kiparstva   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Kiparstvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
 Umjetnička akademija  
Slikarstvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) slikarstva   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Slikarstvo   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Likovna kultura i likovna umjetnost   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) likovne kulture i likovne umjetnosti   univ. bacc. art.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Likovna kultura   preddiplomski
sveučilišni studij  
180   3   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) likovne kulture   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti  
Likovna pedagogija   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) likovne pedagogije   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Grafika   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) grafike   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti  
Primijenjena umjetnost   preddiplomski
sveučilišni studij  
240   4   sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) primijenjene umjetnosti   univ. bacc. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet  
Dizajn   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra dizajna   mag. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Dizajn u novim medijima   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra dizajna u novim medijima   mag. art.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Likovna kultura i likovna umjetnost   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti   mag. art.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija   Likovna kultura   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra likovne kulture   mag. art.  
Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti  
Likovna pedagogija   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra
likovne pedagogije  
mag. paed.  
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija  
Slikarstvo   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra slikarstva   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Slikarstvo   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Splitu
 Umjetnička akademija  
Kiparstvo   diplomski
sveučilišni studij  
120   2   magistar/magistra kiparstva   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Kiparstvo   diplomski
sveučilišni studij  
60   1  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Grafika   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra grafike   mag. art.  
Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti  
Primijenjena umjetnost   diplomski
sveučilišni studij  
60   1   magistar/magistra primijenjene umjetnosti   mag. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Medaljarstvo i mala plastika   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica medaljarstva i male plastike   univ. spec. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Grafika   poslijediplomski specijalistički studij   120   2   sveučilišni/a specijalist/specijalistica grafike   univ. spec. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Kiparstvo   posijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica umjetnosti kiparstva   dr. art.  
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti  
Grafika   posijediplomski sveučilišni studij   180   3   doktor/doktorica umjetnosti grafike   dr. art.  

 
Broj: RZ-03-45/08.
Zagreb, 7. travnja 2008.

Predsjednik
akademik Daniel Rukavina, v. r.