Popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 045/2008)
Preuzmi XMLXML

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

1543

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donose

POPIS

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA RAZINA
STUDIJA
BROJ
ECTS
TRAJANJE STRUČNI NAZIV KRATICA
2. TEHNIČKE ZNANOSTI  
2.02. Brodogradnja  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Brodogradnja   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica brodogradnje   pristup. nav. arch.  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Brodogradnja   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
 brodogradnje  
bacc. ing. nav. arch.  
2.03. Elektrotehnika  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Elektrotehnika   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica elektrotehnike   pristup. el.  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Elektrotehnika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike   bacc. ing. el.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet   Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Automatika, Informatika  
stručni studij   180   3  
Veleučilište u Varaždinu   Elektrotehnika; smjerovi:
Automatizacija, Biomedicinska elektronika  
stručni studij   180   3  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Elektrotehnika; smjerovi:
 Energetska elektrotehnika, Automatizacija i procesno računarstvo, Komunikacijska i računalna tehnika  
stručni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Elektronika   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica elektronike   pristup. el.  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Elektroenergetika   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica
elektroenergetike  
pristup. el.  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Politehnika; smjer: Elektrotehnika   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka elektrotehnike   struč. spec. ing. el.  
2.05. Građevinarstvo  
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet   Građevinarstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva   bacc. ing. aedif.  
Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet   Građevinarstvo; smjer: opći   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Varaždinu   Graditeljstvo   stručni studij   180   3  
Međimursko veleučilište u Čakovcu   Graditeljstvo   stručni studij   180   3  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Graditeljstvo; smjerovi:
Visokogradnja, Niskogradnja, Građevinsko poduzetništvo, Okoliš u graditeljstvu  
stručni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet  
 Građevinarstvo   stručni studij   180   3  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Politehnika; smjer:
Građevinarstvo  
specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica
inženjer/inženjerka građevinarstva  
struč. spec. ing. aedif.  
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet  
 Građevinarstvo; smjer: graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi   specijalistički diplomski stručni studij   90   1,5  
2.06. Grafička tehnologija  
Veleučilište u Varaždinu   Multimedija, oblikovanje i
primjena  
stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije   bacc. ing. techn. graph.  
2.07. Kemijsko inženjerstvo  
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet  
Kemijska tehnologija   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica kemijskog inženjerstva   pristup. ing. chem.  
2.09. Računarstvo  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Računarstvo; smjerovi:
Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža  
stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva   bacc. ing. comp.  
Međimursko veleučilište u Čakovcu   Računarstvo; smjerovi:
Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža  
stručni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu Sveučilišni studijski centar za stručne studije Informacijska tehnologija   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica informacijskih  tehnologija pristup. techn. inf.  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Informacijska tehnologija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijske tehnologije   bacc. ing. techn. inf.  
Visoka škola za informacijske
tehnologije, Zagreb  
stručni studij informacijskih
tehnologija  
stručni studij   180   3  
Visoka škola Hrvatsko Zagorje Krapina   Informatika   stručni studij   180   3  
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti   Održavanje računalnih sustava   stručni studij   180   3  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Informatika; smjerovi:
Organizacija i informatizacija ureda, Elektroničko poslovanje, Informatički dizajn  
stručni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Računarstvo   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica računarstva   pristup. comp.  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Politehnika; smjer: Informatika   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija   struč. spec. ing. techn. inf.  
2.11. Strojarstvo  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Konstrukcijsko strojarstvo   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica strojarstva   pristup. mech.  
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  
Strojarstvo   stručni studij   150   2,5  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Konstrukcijsko strojarstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva   bacc. ing. mech.  
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet  
Strojarstvo   stručni studij   180   3  
Tehničko veleučilište u Zagrebu   Strojarstvo   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Karlovcu   Strojarstvo   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Slavonskom Brodu   Proizvodno
strojarstvo  
stručni studij   180   3  
Veleučilište u Karlovcu   Mehatronika   stručni studij   180   3  
Visoka tehnička škola u Bjelovaru   Mehatronika   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Varaždinu   Proizvodno strojarstvo   stručni studij   180   3  
Međimursko veleučilište u Čakovcu   Proizvodno strojarstvo   stručni studij   180   3  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu   Proizvodno strojarstvo   stručni studij   180   3  
Veleučilište Velika Gorica
s pravom javnosti  
Održavanje motornih vozila   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila   bacc. ing. mech.  
Veleučilište u Karlovcu   Strojarstvo   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka strojarstva   struč. spec. ing. mech.  
2.12. Tehnologija prometa i transport  
Veleučilište u Šibeniku   Promet; smjerovi: Cestovni promet, Poštanski promet   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa   bacc. ing. traff.  
Veleučilište u Rijeci   Cestovni promet   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Rijeci   Cestovni promet u Gospiću   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa   bacc. ing. traff.  
Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću   Cestovni promet   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Rijeci   Željeznički promet   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Rijeci   Poštanski promet   stručni studij   180   3  
Visoka škola Hrvatsko Zagorje Krapina   Prometna logistika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometne logistike   bacc. ing. traff. logist.  
Veleučilište u Varaždinu   Tehnička i gospodarska logistika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike   bacc. ing. logist.  
Veleučilište u Rijeci   Promet; smjerovi:
Cestovni, Željeznički, Poštanski  
specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka prometa   struč. spec. ing. traff.  
2.13. Tekstilna tehnologija  
Veleučilište u Karlovcu   Tekstilstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije   bacc. ing. techn. text.  
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet  
Tekstilna, odjevna i obućarska
tehnologija; smjerovi: Tekstilna tehnologija, Odjevna tehnologija, Obućarska tehnologija  
stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije   bacc. ing. techn. text.  
2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika  
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti   Održavanje zrakoplova   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva   bacc. ing. aeronaut.  
2.15. Druge temeljne tehničke znanosti  
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti   Upravljanje u kriznim uvjetima   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima   bacc. ing. admin.chris.  
Visoka tehnička škola u Puli –
Politehnički studij s pravom javnosti  
Politehnika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike   bacc. ing. politechn.  
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti   Očna optika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka očne optike   bacc. ing. opt.  
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti   Humanitarno razminiravanje   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pirotehnologije   bacc. ing. pyrotechn.  
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti   Pirotehnologija   stručni studij   180   3  
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti   Pirotehnologija i humanitarno razminiravanje   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Karlovcu   Sigurnost i zaštita; smjerovi:
 Zaštita na radu, Zaštita od požara  
stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite   bacc. ing. sec.  
Veleučilište u Rijeci   Sigurnost na radu   stručni studij   180   3  
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb   Sigurnost; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara  
stručni studij   180   3  
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb   Sigurnost; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita osoba i imovine, Zaštita okoliša  
specijalistički diplomski stručni studij   60   1   stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite   struč. spec. ing. sec.  
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb   Kvaliteta rada   specijalistički diplomski stručni studij   60   1   stručni/a specijalist/specijallistica inženjer/inženjerka organizacije rada   struč. spec. ing. org.  
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO  
3.02. Kliničke medicinske znanosti  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet  
Sestrinstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva   bacc. med. techn.  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Sestrinstvo   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet  
Sestrinstvo   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Zadru   Sestrinstvo   stručni studij   180   3  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Sestrinstvo   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Fizioterapija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije   bacc. physioth.  
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet  
Fizioterapija   stručni studij   180   3  
Veleučilište »Lavoslav Ružička« u Vukovaru   Fizioterapija   stručni studij   180   3  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Fizioterapija   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Medicinska radiologija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinske radiologije   bacc. med. radiol.  
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet  
Medicinska radiologija   stručni studij   180   3  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Medicinska radiologija   stručni studij   180   3  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Medicinska-laboratorijska dijagnostika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko laboratorijske dijagnostike   bacc. med. lab.diagn.  
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet  
Medicinsko laboratorijska dijagnostika   stručni studij   180   3  
Zdravstveno veleučilište, Zagreb   Fizioterapija   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   diplomirani/a fizioterapeut   dipl. physioth.  
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Radna terapija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) radne terapije   bacc. therap. occup.  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Sanitarstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sanitarnog inženjerstva   bacc. sanit. ing.  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Sanitarstvo   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   diplomirani/a sanitarni inženjer   dipl. sanit. ing.  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Javno zdravstvo   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   diplomirani/a medicinska sestra/
medicinski tehničar  
dipl. med. techn.  
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu   Menadžment u sestrinstvu   specijalistički diplomski stručni studij   120   2  
4. BIOTEHNIČKE  
4.01. Poljoprivreda  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Agrarno poduzetništvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agrarnog poduzetništva  
bacc. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Bilinogojstvo, smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka bilinogojstva   bacc. ing. agr.  
Veleučilište u Karlovcu   Lovstvo i zaštita prirode   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka lovstva i zaštite prirode   bacc. ing. agr.  
Veleučilište u Rijeci   Mediteranska poljoprivreda   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mediteranske poljoprivrede   bacc. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Mehanizacija u poljoprivredi   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehanizacije u poljoprivredi   bacc. ing. agr.  
Visoko gospodarsko učilište, Križevci   Poljoprivreda   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede   bacc. ing. agr.  
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu   Poljoprivreda krša – Biljna
proizvodnja  
stručni studij   180   3  
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu   Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Slavonskom Brodu   Bilinogojstvo, smjer hortikultura   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka bilinogojstva   bacc. ing. agr.  
Veleučilište u Rijeci   Vinarstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka vinarstva   bacc. ing. agr.  
Veleučilište u Požegi   Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka vinogradarstva – vinarstva-voćarstva   bacc. ing. agr.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet   Zootehnika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zootehnike   bacc. ing. agr.  
Veleučilište u Rijeci   Vinarstvo   specijalistički diplomski stručni studij   60   1   stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka vinarstva   struč. spec. ing. agr.  
Visoko gospodarsko učilište, Križevci   Poljoprivreda   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka poljoprivrede   struč. spec. ing. agr.  
4.03. Drvna tehnologija  
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet  
Drvna tehnologija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka drvne tehnologije   bacc. ing.
techn. lign.  
4.05. Prehrambena tehnologija  
Veleučilište u Karlovcu   Prehrambena tehnologija; smjerovi: Prerada mlijeka, Pivarstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije   bacc. ing.
techn. aliment.  
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu   Prehrambena tehnologija   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Požegi   Prehrambena tehnologija   stručni studij   180   3  
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI  
5.01. Ekonomija  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Računovodstvo   stručni studij   120   2   stručni/a pristupnik/pristupnica ekonomije   pristup. oec.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet  
Trgovina   stručni studij   120   2  
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija;
smjerovi: Trgovinsko  poslovanje, Ekonomija poduzetništva, Poslovna
informatika, Poslovne financije  i računovodstvo  
stručni studij   120   2  
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet  
Poslovna ekonomija; smjerovi: Trgovinsko poslovanje, Turističko poslovanje, Računovodstvo i financije, Poslovna tajnica/poslovni tajnik   stručni studij   150   2,5  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Ekonomija; smjer:
Trgovinsko poslovanje  
stručni studij   120   2  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Ekonomija; smjer:
Računovodstvo i financije  
stručni studij   120   2  
Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru  
Trgovina   stručni studij   120   2  
RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb   Računovodstvo i financije   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije   bacc. oec.  
Veleučilište u Požegi   Računovodstvo   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Požegi   Trgovina   stručni studij   180   3  
Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru  
Trgovina   stručni studij   180   3  
Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću   Ekonomika poduzetništva   stručni studij   180   3  
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu   Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom   stručni studij   180   3  
Zagrebačka škola za menadžment, Zagreb   Turizam   stručni studij   210   3,5  
Visoka škola za menadžment u
turizmu i informatici u Virovitici  
Informatički menadžment   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Šibeniku   Menadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički mendažment   stručni studij   180   3  
Visoka politehnička škola u Zagrebu   Tehnički menadžment   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije   bacc. oec.  
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet  
Management malog poduzeća   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Slavonskom Brodu   Menadžment   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet  
Turističko poslovanje   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija  
Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi: Menadžment, Financijsko poslovanje, Turističko poslovanje, Hotelsko poslovanje, Gastronomija i restoraterstvo, Poslovno komuniciranje   stručni studij   180   3  
Veleučilište VERN   Ekonomija poduzetništva   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Rijeci   Poduzetništvo   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Karlovcu   Ugostiteljstvo   stručni studij   180   3  
Visoka poslovna škola »Utilus«   Menadžment u hotelijerstvu   stručni studij   180   3  
Visoka poslovna škola »Utilus«   Menadžment u turizmu   stručni studij   180   3  
Visoka poslovna škola
s pravom javnosti, Višnjan  
Menadžment u turizmu   stručni studij   180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Financije, računovodstvo i revizija   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije  
Računovodstvo i financije   stručni studij   180   3  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«   Poslovna ekonomija i financije   stručni studij   180   3  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«   Menadžment u kulturi   stručni studij   180   3  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«   Poslovi tajnik   stručni studij   180   3  
Zagrebačka škola ekonomije i
managementa  
Ekonomija i management   stručni studij   240   4  
Visoka poslovna škola Minerva, Dugopolje   Informatički menadžment   stručni studij   180   3  
Američka visoka škola za management i tehnologiju s pravom javnosti   Service Management   stručni studij   240   4  
Visoka poslovna škola Zagreb
s pravom javnosti  
Marketing i komunikacije   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomije   bacc. oec.  
Visoka poslovna škola »Libertas«   Poslovna ekonomija   stručni studij   180   3  
Visoka škola tržišnih komunikacija »Agora« s pravom javnosti, Zagreb   Menadžment tržišnih komunikacija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) tržišnih komunikacija   bacc. oec.  
Veleučilište u Šibeniku   Menadžment   specijalistički diplomski stručni studij   90   1,5   stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta   struč. spec. oec.  
Američka visoka škola za management i tehnologiju s pravom javnosti   Service management   specijalistički diplomski stručni studij   60   1   stručni/a specijalist/specijalistica service managementa   struč. spec. oec.  
Veleučilište VERN   Poduzetnički menadžment   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta   struč. spec. oec.  
Visoka poslovna škola»Libertas«   Menadžment unutarnje i
 međunarodne trgovine  
specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta unutarnje i međunarodne trgovine   struč. spec. oec.  
Visoka poslovna škola »Libertas«   Menadžment bankarstva,
osiguranja i financija  
specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija   struč. spec. oec.  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«   Komunikacijski menadžment   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica komunikacijskog menadžmenta   struč. spec. oec.  
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«   Projektni menadžment   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica projektnog menadžmenta   struč. spec. oec.  
Veleučilište VERN   Upravljanje poslovnim komunikacijama   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja poslovnim komunikacijama   struč. spec. oec.  
Veleučilište u Karlovcu   Poslovno upravljanje   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica poslovne administracije   struč. spec. oec.  
Zagrebačka škola ekonomije i
managementa  
MBA program   specijalistički diplomski stručni studij   60   1  
Veleučilište VERN   Računovodstvo i financije   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica
računovodstva i financija  
struč. spec. oec.  
5.02. Pravo  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet  
Upravni studij   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
javne uprave  
bacc. admin. publ.  
Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet  
Upravni studij   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet  
Upravni studij   stručni studij   180   3  
Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću   Upravni studij   stručni studij   180   3  
Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru  
Upravni studij   stručni studij   180   3  
Društveno veleučilište u Zagrebu   Javna uprava   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Požegi   Upravni studij   stručni studij   180   3  
Veleučilište u Šibeniku   Upravni studij   stručni studij   180   3  
Društveno veleučilište u Zagrebu   Porezni studij   stručni studij   120   2   stručni/a pristupnik/pristupnica porezne struke   pristup.
admin. tribut.  
5.04. Informacijske znanosti  
Visoka novinarska škola   Novinarstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva   bacc. nov.  
Veleučilište VERN   Poslovna informatika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike   bacc. inf.  
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin  
Primjena informacijske
tehnologije u poslovanju  
stručni studij   120   2   stručni/a pristupnik/pristupnica
poslovne informatike  
pristup. inf.  
Veleučilište u Rijeci   Informatika u Rijeci i Puli   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike   bacc. inf.  
Veleučilište u Rijeci   Informacijska tehnologija u
poslovnim sustavima  
specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica poslovnih informacijskih sustava   struč. spec. inf.  
5.07. Odgojne znanosti  
Društveno veleučilište u Zagrebu   Izobrazba trenera   stručni studij   150   2,5   stručni/a pristupnik/pristupnica trenerske struke   pristup. cin.  
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet  
Predškolski odgoj   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
predškolskog odgoja  
bacc. paed.  
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet  
Predškolski odgoj   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Zadru   Predškolski odgoj   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet  
Predškolski odgoj   stručni studij   180   3  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Odgojiteljski studij   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet  
Predškolski odgoj   stručni studij   180   3  
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet  
Učiteljski studij   stručni studij   240   4   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) primarnog obrazovanja   bacc. paed.  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli   Učiteljski studij   stručni studij   240   4  
Društveno veleučilište u Zagrebu   Izobrazba trenera   specijalistički diplomski stručni studij   90   1,5   stručni/a specijalist/specijalistica trenerske struke   struč. spec. cin.  
5.10. Sigurnosne i obrambene znanosti  
Visoka policijska škola, Zagreb   Kriminalistika   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kriminalistike  
bacc. crim.  
Visoka policijska škola, Zagreb   Kriminalistika   specijalistički diplomski stručni studij   120   2   stručni/a specijalist/specijalistica
kriminalistike  
struč. spec. crim.  
6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI  
6.02. Teologija  
Sveučilište u Zagrebu
Katoličko- bogoslovni fakultet  
Teologija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
teologije  
 bacc. theol.  
7. UMJETNIČKO PODRUČJE  
7.04. Likovne umjetnosti  
Visoka škola tržišnih komunikacija »Agora« s pravom javnosti, Zagreb   Oblikovanje tržišnih komunikacija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dizajna tržišnih komunikacija   bacc. art.  
Visoka škola multimedisjkih i komunikacijskih tehnologija   Multimedijske tehnologije; radiokomunikacije, montaža, snimanje i režija   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijske tehnologije   bacc. art.  
Visoka škola multimedisjkih i komunikacijskih tehnologija   Multimedijsko stvaralaštvo; izvješćivanje, animacija, izrada tv scenarija i tv voditeljstvo   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijskog stvaralaštva   bacc. art.  
Visoka škola multimedisjkih i komunikacijskih tehnologija   Multimedijske produkcije i marketing; tv produkcija i propaganda   stručni studij   180   3   stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijske produkcije i marketinga   bacc. art.  

                Urbroj: 02-148/1-2008                                                                           RZ-04-44/08.
                Zagreb, 7. travnja 2008.                                                                    Zagreb, 7. travnja 2008.

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA                                                 REKTORSKI ZBOR
                   Predsjednik Vijeća                                                                                    Predsjednik
            prof. dr. sc. Marko Jelić, v. r.                                                           akademik Daniel Rukavina, v. r.