Popis stručnih naziva i njihovih kratica (NN 087/2009)
Preuzmi XMLXML

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

2139

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007.), Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donose

POPIS

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA RAZINA
STUDIJA
BROJ
ECTS
STRUČNI NAZIV KRATICA
2. TEHNIČKE ZNANOSTI
2.02. Brodogradnja
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Brodogradnja stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica brodogradnje pristup. nav. arch.
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet
Brodogradnja stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
brodogradnje
bacc. ing. nav. arch.
2.03. Elektrotehnika
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Elektrotehnika stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica elektrotehnike pristup. el.
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet
Elektrotehnika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike bacc. ing. el.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Automatika, Informatika
stručni studij 180
Veleučilište u Varaždinu Elektrotehnika; smjerovi:
Automatizacija, Biomedicinska elektronika
stručni studij 180
Tehničko veleučilište u Zagrebu Elektrotehnika; smjerovi:
Energetska elektrotehnika, Automatizacija i procesno računarstvo, Komunikacijska i računalna tehnika
stručni studij 180
Sveučilište u Splitu Sveučilišni studijski centar za stručne studije Elektronika stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica elektronike pristup. el.
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Elektroenergetika stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica
elektroenergetike
pristup. el.
Tehničko veleučilište u Zagrebu Politehnika; smjer: Elektrotehnika specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka elektrotehnike struč. spec. ing. el.
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Elektronika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektronike bacc. ing. el.
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Elektroenergetika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
elektroenergetike
bacc. ing. el.
2.05. Građevinarstvo
Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet Građevinarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva bacc. ing. aedif.
Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Građevinarstvo; smjer: opći stručni studij 180
Veleučilište u Varaždinu Graditeljstvo stručni studij 180
Međimursko veleučilište u Čakovcu Graditeljstvo stručni studij 180
Tehničko veleučilište u Zagrebu Graditeljstvo; smjerovi:
Visokogradnja, Niskogradnja, Građevinsko poduzetništvo, Okoliš u graditeljstvu
stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Građevinarstvo stručni studij 180
Tehničko veleučilište u Zagrebu Politehnika; smjer:
Građevinarstvo
specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica
inženjer/inženjerka građevinarstva
struč. spec. ing. aedif.
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Građevinarstvo; smjerovi: Komunalni sustavi, Graditeljstvo u priobalju, Organizacija i menadžment u građevinarstvu specijalistički diplomski stručni studij 90
2.06. Grafička tehnologija
Veleučilište u Varaždinu Multimedija, oblikovanje i primjena stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije bacc. ing. techn. graph.
Veleučilište za medije, poslovanje i menadžment Dizajn u medijima stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) dizajna u medijima bacc. ing. techn. graph.
2.07. Kemijsko inženjerstvo
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijska tehnologija i materijali, Prehrambena tehnologija stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica kemijskog inženjerstva pristup. ing. chem.
2.09. Računarstvo
Tehničko veleučilište u Zagrebu Računarstvo; smjerovi:
Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža
stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva bacc. ing. comp.
Međimursko veleučilište u Čakovcu Računarstvo; smjerovi:
Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža
stručni studij 180
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Informacijska tehnologija stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica informacijskih
tehnologija
pristup. techn. inf.
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Informacijska tehnologija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija bacc. ing. techn. inf.
Visoka škola za informacijske
tehnologije, Zagreb
Informacijske
tehnologije
stručni studij 180
Visoka škola Hrvatsko zagorje Krapina Informatika stručni studij 180
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti Održavanje računalnih sustava stručni studij 180
Tehničko veleučilište u Zagrebu Informatika; smjerovi:
Organizacija i informatizacija ureda, Elektroničko poslovanje, Informatički dizajn
stručni studij 180
Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju Informacijske tehnologije stručni studij 240
Visoka škola za primijenjeno računarstvo Primijenjeno računarstvo stručni studij 180 tručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva bacc. ing. comp.
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Računarstvo stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica računarstva pristup. comp.
Tehničko veleučilište u Zagrebu Politehnika; smjer: Informatika specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija struč. spec. ing. techn. inf.
2.11. Strojarstvo
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Konstrukcijsko strojarstvo stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica strojarstva pristup. mech.
Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Strojarstvo stručni studij 150
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Konstrukcijsko strojarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva bacc. ing. mech.
Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet
Strojarstvo stručni studij 180
Tehničko veleučilište u Zagrebu Strojarstvo stručni studij 180
Veleučilište u Karlovcu Strojarstvo stručni studij 180
Veleučilište u Slavonskom Brodu Proizvodno
strojarstvo
stručni studij 180
Veleučilište u Karlovcu Mehatronika stručni studij 180
Visoka tehnička škola u Bjelovaru Mehatronika stručni studij 180
Veleučilište u Varaždinu Proizvodno strojarstvo stručni studij 180
Međimursko veleučilište u Čakovcu Proizvodno strojarstvo stručni studij 180
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Proizvodno strojarstvo stručni studij 180
Veleučilište Velika Gorica
s pravom javnosti
Održavanje motornih vozila stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila bacc. ing. mech.
Veleučilište u Karlovcu Strojarstvo specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka strojarstva struč. spec. ing. mech.
2.12. Tehnologija prometa i transport
Veleučilište u Šibeniku Promet; smjerovi: Cestovni promet, Poštanski promet stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa bacc. ing. traff.
Veleučilište u Rijeci Cestovni promet stručni studij 180
Veleučilište u Rijeci Cestovni promet u Gospiću stručni studij 180
Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću Cestovni promet stručni studij 180
Veleučilište u Rijeci Željeznički promet stručni studij 180
Veleučilište u Rijeci Poštanski promet stručni studij 180
Visoka škola Hrvatko zagorje Krapina Prometna logistika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometne logistike bacc. ing. traff. logist.
Veleučilište u Varaždinu Tehnička i gospodarska logistika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike bacc. ing. logist.
Veleučilište u Rijeci Promet; smjerovi:
Cestovni, Željeznički, Poštanski
specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka prometa struč. spec. ing. traff.
2.13. Tekstilna tehnologija
Veleučilište u Karlovcu Tekstilstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije bacc. ing. techn. text.
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet
Tekstilna, odjevna i obućarska
tehnologija; smjerovi: Tekstilna tehnologija, Odjevna tehnologija, Obućarska tehnologija
stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije bacc. ing. techn. text.
2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti Održavanje zrakoplova stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
zrakoplovnog inženjerstva
bacc. ing. aeronaut.
2.15. Druge temeljne tehničke znanosti
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti Upravljanje u kriznim uvjetima stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima bacc. ing. admin.chris.
Visoka tehnička škola u Puli –
Politehnički studij s pravom javnosti
Politehnika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike bacc. ing. politechn.
Veleučilište Velika Gorica s pravom
javnosti
Očna optika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka očne optike bacc. ing. opt.
Veleučilište u Karlovcu Sigurnost i zaštita; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara
stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite bacc. ing. sec.
Veleučilište u Rijeci Sigurnost na radu stručni studij 180
Visoka škola za sigurnost s pravom
javnosti, Zagreb
Sigurnost; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara
stručni studij 180
Visoka politehnička škola u Zagrebu Tehnički menadžment stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
tehničkog menadžmenta
bacc. ing. admin. techn.
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb Sigurnost; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita osoba i imovine, Zaštita okoliša
specijalistički diplomski stručni studij 60 stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite struč. spec. ing. sec.
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb Kvaliteta rada specijalistički diplomski stručni studij 60 stručni/a specijalist/specijallistica inženjer/inženjerka organizacije rada struč. spec. ing. org.
3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
3.02. Kliničke medicinske znanosti
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet
Sestrinstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva bacc. med. techn.
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Sestrinstvo stručni studij 180
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Sestrinstvo stručni studij 180
Sveučilište u Zadru Sestrinstvo stručni studij 180
Veleučilište u Varaždinu Sestrinstvo stručni studij 180
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Sestrinstvo stručni studij 180
Sveučilište u Dubrovniku Sestrinstvo stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Primaljstvo
(u dijelu radnog vremena)
stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Fizioterapija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije bacc. physioth.
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Fizioterapija stručni studij 180
Veleučilište »Lavoslav Ružička« u Vukovaru Fizioterapija stručni studij 180
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Fizioterapija stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Radiološka tehnologija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
radiološke tehnologije
bacc. radiol. techn.
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Radiološka tehnologija stručni studij 180
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Radiološka tehnologija stručni studij 180
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Medicinska-laboratorijska dijagnostika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko laboratorijske dijagnostike bacc. med. lab.diagn.
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika stručni studij 180
Zdravstveno veleučilište, Zagreb Fizioterapija specijalistički diplomski stručni studij 120 diplomirani/a fizioterapeut dipl. physioth.
3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Radna terapija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) radne terapije bacc. therap. occup.
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Sanitarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sanitarnog inženjerstva bacc. sanit. ing.
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Sanitarstvo specijalistički diplomski stručni studij 120 diplomirani/a sanitarni inženjer dipl. sanit. ing.
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Javno zdravstvo specijalistički diplomski stručni studij 120 diplomirani/a medicinska sestra/
medicinski tehničar
dipl. med. techn.
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Menadžment u sestrinstvu specijalistički diplomski stručni studij 120
4. BIOTEHNIČKE
4.01. Poljoprivreda
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet Agrarno poduzetništvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agrarnog poduzetništva
bacc. ing. agr.
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet Bilinogojstvo, smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
bilinogojstva
bacc. ing. agr.
Veleučilište u Karlovcu Lovstvo i zaštita prirode stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
lovstva i zaštite prirode
bacc. ing. agr.
Veleučilište u Rijeci Mediteranska poljoprivreda stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
mediteranske poljoprivrede
bacc. ing. agr.
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet Mehanizacija u poljoprivredi stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
mehanizacije u poljoprivredi
bacc. ing. agr.
Visoko gospodarsko učilište, Križevci Poljoprivreda stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
poljoprivrede
bacc. ing. agr.
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja stručni studij 180
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša stručni studij 180
Veleučilište u Slavonskom Brodu Bilinogojstvo; smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka bilinogojstva bacc. ing. agr.
Veleučilište u Rijeci Vinarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
vinarstva
bacc. ing. agr.
Veleučilište u Požegi Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
vinogradarstva- vinarstva-voćarstva
bacc. ing. agr.
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet Zootehnika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
zootehnike
bacc. ing. agr.
Veleučilište u Rijeci Vinarstvo specijalistički diplomski stručni studij 60 stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka vinarstva struč. spec. ing. agr.
Visoko gospodarsko učilište, Križevci Poljoprivreda specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka poljoprivrede struč. spec. ing. agr.
4.03. Drvna tehnologija
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Drvna tehnologija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka drvne tehnologije bacc. ing.
techn. lign.
4.05. Prehrambena tehnologija
Veleučilište u Karlovcu Prehrambena tehnologija; smjerovi: Prerada mlijeka, Pivarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije bacc. ing.
techn. aliment.
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu Prehrambena tehnologija stručni studij 180
Veleučilište u Požegi Prehrambena tehnologija stručni studij 180
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
5.01. Ekonomija
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet
Računovodstvo stručni studij 120 stručni/a pristupnik/pristupnica ekonomije pristup. oec.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet
Trgovina stručni studij 120
Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija; smjerovi: Trgovinsko poslovanje, Ekonomija poduzetništva, Poslovna informatika, Poslovne financije i računovodstvo stručni studij 120
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Poslovna ekonomija; smjerovi: Trgovinsko poslovanje, Turističko poslovanje, Računovodstvo i financije, Poslovna tajnica/poslovni tajnik stručni studij 150
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Ekonomija; smjer:
Trgovinsko poslovanje
stručni studij 120
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Ekonomija; smjer:
Računovodstvo i financije
stručni studij 120
Sveučilište J. Dobrile u Puli Financije, računovodstvo
i revizija
stručni studij 120
Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru
Trgovina stručni studij 120
RRIF Visoka škola za financijski
menadžment, Zagreb
Računovodstvo i financije;
smjer: računovodstveno - financijski
stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije bacc. oec.
Veleučilište u Požegi Računovodstvo stručni studij 180
Veleučilište u Požegi Trgovina stručni studij 180
Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru
Trgovina stručni studij 180
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet
Trgovina stručni studij 180
Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću Ekonomika poduzetništva stručni studij 180
Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu Trgovinsko poslovanje s
poduzetništvom
stručni studij 180
Zagrebačka škola za menadžment,
Zagreb
Turizam;
smjerovi: Turistički menadžment, Hotelski menadžment
stručni studij 210
Visoka škola za menadžment u
turizmu i informatici u Virovitici
Informatički menadžment stručni studij 180
Veleučilište u Šibeniku Menadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički mendažment stručni studij 180
Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet Management malog poduzeća stručni studij 180
Veleučilište u Slavonskom Brodu Menadžment stručni studij 180
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Turističko poslovanje stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji
Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu; smjerovi: Menadžment, Financijsko poslovanje, Turističko poslovanje, Hotelsko poslovanje, Gastronomija i restoraterstvo, Poslovno komuniciranje stručni studij 180
Veleučilište VERN Ekonomija poduzetništva stručni studij 180
Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Zrinski Ekonomija poduzetništva stručni studij 180
Veleučilište u Rijeci Poduzetništvo stručni studij 180
Veleučilište u Karlovcu Ugostiteljstvo stručni studij 180
Visoka poslovna škola »Utilus« Turistički i hotelski menadžment stručni studij 180
Visoka poslovna škola
s pravom javnosti, Višnjan
Menadžment u turizmu stručni studij 180
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Računovodstvo i financije stručni studij 180
Visoka škola za poslovanje i upravljanje
s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«
Poslovna ekonomija i financije stručni studij 180
Visoka škola za poslovanje i upravljanje
s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«
Menadžment u kulturi stručni studij 180
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić« Poslovni tajnik stručni studij 180
Zagrebačka škola ekonomije i
managementa
Ekonomija i management stručni studij 240
Visoka poslovna škola Minerva,
Dugopolje
Informatički menadžment stručni studij 180
Američka visoka škola za management i tehnologiju s pravom javnosti Service Management stručni studij 240
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije
Trgovinsko poslovanje stručni studij 180
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti Marketing i komunikacije stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) marketinga i komunikacija bacc. oec.
Visoka poslovna škola »Libertas« Poslovna ekonomija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomije
Veleučilište za medije, poslovanje i menadžment Poslovanje i menadžment u medijima stručni studij 180
Visoka škola tržišnih komunikacija »Agora« s pravom javnosti, Zagreb Menadžment tržišnih komunikacija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) tržišnih komunikacija bacc. oec.
Veleučilište u Šibeniku Menadžment specijalistički diplomski stručni studij 90 stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta struč. spec. oec.
Visoko gospodarsko učilište, Križevci Menadžment u poljoprivredi specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta u poljoprivredi struč. spec. oec. agr.
Američka visoka škola za management i tehnologiju s pravom javnosti Service management specijalistički diplomski stručni studij 60 stručni/a specijalist/specijalistica service managementa struč. spec. oec.
Veleučilište VERN Poduzetnički menadžment specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta struč. spec. oec.
Visoka poslovna škola »Libertas« Menadžment unutarnje i
međunarodne trgovine
specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta unutarnje i međunarodne trgovine struč. spec. oec.
Visoka poslovna škola »Libertas« Menadžment bankarstva,
osiguranja i financija
specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija struč. spec. oec.
Visoka škola za poslovanje i upravljanje
s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«
Projektni menadžment specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica projektnog menadžmenta struč. spec. oec.
Veleučilište VERN Upravljanje poslovnim komunikacijama specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja poslovnim komunikacijama struč. spec. oec.
Veleučilište u Karlovcu Poslovno upravljanje specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanja struč. spec. oec.
Zagrebačka škola ekonomije i
managementa
MBA program specijalistički diplomski stručni studij 60 stručni/a specijalist/specijalistica poslovne administracije struč. spec. oec.
Zagrebačka škola za menadžment, Zagreb Menadžment održivog razvoja turizma specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta struč. spec. oec.
Veleučilište VERN Računovodstvo i financije specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica
računovodstva i financija
struč. spec. oec.
5.02. Pravo
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet
Upravni studij stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
javne uprave
bacc. admin. publ.
Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet
Upravni studij stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet
Upravni studij stručni studij 180
Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću Upravni studij stručni studij 180
Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru
Upravni studij stručni studij 180
Društveno veleučilište u Zagrebu Javna uprava stručni studij 180
Veleučilište u Požegi Upravni studij stručni studij 180
Veleučilište u Šibeniku Upravni studij stručni studij 180
Društveno veleučilište u Zagrebu Porezni studij stručni studij 120 stručni/a pristupnik/pristupnica porezne struke pristup.
admin. tribut.
5.04. Informacijske znanosti
Visoka novinarska škola Novinarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva bacc. nov.
Veleučilište za medije, poslovanje i menadžment Novinarstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva bacc. nov.
Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Zagreb Odnosi s javnošću i studij medija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odnosa s javnošću bacc. rel. publ.
Veleučilište VERN Poslovna informatika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike bacc. inf.
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Primjena informacijske
tehnologije u poslovanju
stručni studij 120 stručni/a pristupnik/pristupnica
poslovne informatike
pristup. inf.
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Primjena informacijske
tehnologije u poslovanju
stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
poslovne informatike
bacc. inf.
Veleučilište u Rijeci Informatika u Rijeci i Puli stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike bacc. inf.
Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić« Komunikacijski menadžment specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica komunikacijskog menadžmenta struč. spec. comm.
Veleučilište u Rijeci Informacijska tehnologija u
poslovnim sustavima
specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica poslovnih informacijskih sustava struč. spec. inf.
5.07. Odgojne znanosti
Društveno veleučilište u Zagrebu Izobrazba trenera stručni studij 150 stručni/a pristupnik/pristupnica trenerske struke pristup. cin.
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Predškolski odgoj stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
predškolskog odgoja
bacc. paed.
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet
Predškolski odgoj stručni studij 180
Sveučilište u Zadru Predškolski odgoj stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet
Predškolski odgoj stručni studij 180
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Predškolski odgoj
(na hrvatskom i talijanskom jeziku)
stručni studij 180
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet
Predškolski odgoj stručni studij 180
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet
Učiteljski studij stručni studij 240 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
primarnog obrazovanja
bacc. prim. educ.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Učiteljski studij stručni studij 240
Društveno veleučilište u Zagrebu Izobrazba trenera specijalistički diplomski stručni studij 90 stručni/a specijalist/specijalistica trenerske struke struč. spec. cin.
5.10. Sigurnosne i obrambene znanosti
Visoka policijska škola, Zagreb Kriminalistika stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kriminalistike
bacc. crim.
Visoka policijska škola, Zagreb Kriminalistika specijalistički diplomski stručni studij 120 stručni/a specijalist/specijalistica
kriminalistike
struč. spec. crim.
6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI
6.02. Teologija
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Teologija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
teologije
bacc. theol.
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
7.04. Likovne umjetnosti
Visoka škola tržišnih komunikacija »Agora« s pravom javnosti, Zagreb Oblikovanje tržišnih komunikacija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dizajna tržišnih komunikacija bacc. art.
Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija Multimedijske tehnologije; radiokomunikacije, montaža, snimanje i režija stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijske tehnologije bacc. art.
Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija Multimedijsko stvaralaštvo; izvješćivanje, animacija, izrada tv scenarija i tv voditeljstvo stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijskog stvaralaštva bacc. art.
Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija Multimedijske produkcije i marketing; tv produkcija i propaganda stručni studij 180 stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijske produkcije i marketinga bacc. art.

Popis stručnih naziva i njihovih kratica objavljen u »Narodnim novinama« broj 45 od 18. 4. 2008. stavlja se izvan snage.

Klasa: 602-04/07-24/110

Urbroj: 380-07/1-09-74

Zagreb, 2. srpnja 2009.

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Predsjednik
Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.