Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017. (NN 087/2017)
Preuzmi XMLXML

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

2081

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 22. stavka 1. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2017., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE
OD 1. SRPNJA 2017.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2017. iznosi 63,29 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2017.

Klasa: 041-01/17-02/9
Urbroj: 341-99-01/01-17-2
Zagreb, 28. kolovoza 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marinko Papuga, v. r.