Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020. (NN 026/2020)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

629

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) i članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 4. ožujka 2020., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE
OD 1. SIJEČNJA 2020.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2020. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Klasa: 041-01/20-02/2
Urbroj: 341-99-01/01-20-8
Zagreb, 4. ožujka 2020.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.