Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015. (NN 094/2015)
Preuzmi XMLXML
94 02.09.2015 Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1819

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013 i 33/2015) i članka 22. stavka 1. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014 i 24/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 27. kolovoza 2015., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD
1. SRPNJA 2015.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2015. iznosi 61,10 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2015.

Klasa: 041-01/15-02/7

Urbroj: 341-99-01/01-15-2

Zagreb, 27. kolovoza 2015.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Mirjana Rađenović, v. r.