Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020. (NN 098/2020)
Preuzmi XMLXML

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

1853

Na temelju članka 88. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18 i 102/19) i članka 22. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2020., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD
1. SRPNJA 2020.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2020. iznosi 69,42 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2020.

Klasa: 041-01/20-02/7

Urbroj: 341-99-01/01-20-3

Zagreb, 28. kolovoza 2020.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.