Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2016. (NN 025/2016)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

767

Na temelju članka 93. stavka 4. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013, 33/2015 i 93/2015), članka 21. i 22. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014 i 24/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 17. ožujka 2016., donosi

ODLUKU

O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE

OD 1. SIJEČNJA 2016.

Članak 1.

Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2016. iznosi 0,75.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Klasa: 041-01/16-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-16-8

Zagreb, 17. ožujka 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Marinko Papuga, v. r.

25 23.03.2016 Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2016.