Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2016. (NN 025/2016)
Preuzmi XMLXML
25 23.03.2016 Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2016.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

762

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013, 33/2015 i 93/2015) i članka 22. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014 i 24/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 17. ožujka 2016., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE
OD 1. SIJEČNJA 2016.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. siječnja 2016. iznosi 61,38 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Klasa: 041-01/16-02/2

Urbroj: 341-99-01/01-16-3

Zagreb, 17. ožujka 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marinko Papuga, v. r.