Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2014. (NN 110/2014)
Preuzmi XMLXML

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2123

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/2013), članka 22. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 10. rujna 2014., donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2014.

Članak 1.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2014. iznosi 1213,03 kn.

Članak 2.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2014. neće se usklađivati.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Klasa: 041-01-14-02/9

Urbroj: 341-99-01/01-14-8

Zagreb, 10. rujna 2014.

Predsjednica

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Mirjana Rađenović, v. r.