NN 115/2016, Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

2541

Na temelju članka 11. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Radi sprječavanja pojave i širenja influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske naređuju se sljedeće mjere:

1. Na području naselja Cerna i Šiškovci u općini Cerna, naselja Retkovci u općini Ivankovo, naselja Aljmaš, Bijelo Brdo i Dalj u općini Erdut i naselje Kopačevo u općini Bilje, zabranjuje se držanje peradi na otvorenom.

2. Na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije zabranjuje se održavanje sajmova, izložbi i sportskih natjecanja za ptice i perad na otvorenim prostorima.

Članak 2.

Na području cijele Republike Hrvatske preporuča se zatvaranje sve peradi u nastambe gdje god je to moguće.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaju važiti Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 108/16).

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/16-01/149

Urbroj: 525-10/0244-16-3

Zagreb, 5. prosinca 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.