NN 16/2017, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

Ministarstvo poljoprivrede

387

Na temelju članka 5., članka 94. stavka 6. i članka 97. podstavaka 1. i 2. te članka 98. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) i članka 123. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNIKA KOJI POSLUJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (»Narodne novine«, br. 24/16) u članku 9. stavku 3. riječi: »i ovjerene« brišu se.

Članak 2.

U članku 10. stavku 4. riječi: »i ovjereni« brišu se.

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. riječi: »i ovjeren« brišu se.

Članak 4.

U Prilogu I. dijelu B riječi: »Pečat poljoprivrednika: (nije obvezno za OPG)« brišu se.

Članak 5.

U Prilogu II. riječi: »Pečat poljoprivrednika: (nije obvezno za OPG)« brišu se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/23

Urbroj: 525-10/0594-17-4

Zagreb, 14. veljače 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.