NN 23/2017, Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

532

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 22. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 9. ožujka 2017., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2017.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017. iznosi 60,10 kn.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Klasa: 041-01/17-02/3 Urbroj: 341-99-01/01-17-3 Zagreb, 9. ožujka 2017.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Marinko Papuga, v. r.