VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU DVOSTRANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA NA TEMELJU SUKCESIJE

I.

Na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine, Republika Hrvatska je stranka sljedećih ugovora u odnosima sa:

Australijom

1. Ugovor o uzajamnom izručenju krivaca

(Beograd, 6. prosinca 1900.)

Službene novine Kraljevine Srbije, broj 35/1901;

2. Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima (Australija)

(London, 27. veljače 1936.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije broj 116-xxxv/1937;

3. Sporazum o razmjeni službenih publikacija

(Kanbera, 19. studenoga 1953.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1955;

4. Sporazum između Jugoslavije i Australije o uzajamnom ukidanju taksa na vize

(Beograd, 13. lipnja 1969.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 22/1970.

5. Sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o boravku i zapošljavanju jugoslavenskih državljana u Australiji, s Aranžmanom između Vlade SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije o načinu izbora i uvjeta putovanja jugoslavenskih državljana u Australiju uz financijsku pomoć australske vlade (Kanbera, 12. veljače 1970.)

Tekst nije objavljen,

6. Trgovinski sporazum između SFRJ i Vlade Commonwealtha Australije (Beograd, 21. srpnja 1970.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 30/1971;

7. Sporazum o kulturnoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade Australije (Kanbera, 14. rujna 1976.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori broj 2/1978.

Republikom Austrijom

1. Sporazum između FNRJ i Austrije o reguliranju plovidbe Dunavom (Beč, 10. studenoga 1954.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1956;

2. Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNRJ i Republike Austrije (Beč, 16. prosinca 1954.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 8/1955;

3. Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o privremenom primjenjivanju nekih načela o obostranom prometu životinja i mesa

(Beograd, 1. veljače 1955.)

Službeni list FNRJ - dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 4/1956;

4. Veterinarska konvencija između FNRJ i Republike Austrije

(Zagreb, 15. lipnja 1956.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1959;

5. Sporazum između FNRJ i Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovačkim stvarima

(Beograd, 18. ožujka 1960.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 5/1961;

6. Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o suradnji na polju zaštite bilja

(Beograd, 18. ožujka 1960.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1961;

7. Sporazum o osnivanju i djelatnosti austrijskih informativnih ustanova u FNRJ (Beograd, 30. lipnja 1961.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1962;

8. Sporazum između Jugoslavije i Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka o izdržavanju

(Beč, 10. listopada 1961.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 2/1963;

9. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o suradnji na području kulture, nauke i prosvjete

(Beč, 14. travnja 1972.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1974;

10. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o ekvivalenciji svjedočanstva o završnom ispitu za srednje škole

(Beč, 27. ožujka 1974.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 6/1977;

11. Sporazum o izmjeni članka 1. Sporazuma između Vlade SFRJ i Savezne Vlade Republike Austrije o osnivanju i djelatnosti austrijskih informativnih institucija u Jugoslaviji od 30. lipnja 1961. godine

(Beograd, 20. travnja 1976.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 1/1978;

12. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o administrativnoj suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, u cilju suzbijanja povreda carinskih propisa

(Beograd, 15. ožujka 1978.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 14/1979;

13. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti

(Beč, 29. siječnja 1979.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 3/1980;

14. Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

(Beograd, 1. veljače 1982.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 2/1983;

15. Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o međusobnom izvršenju sudskih odluka u krivičnim stvarima

(Beograd, 1. veljače 1982.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 6/1983;

16. Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o izručenju

(Beograd, 1. veljače 1982.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 2/1983;

17. Sporazum između SFRJ i Republike Austrije o uzajamnoj zaštiti i poticanju ulaganja

(Beograd, 25. listopada 1989.)

Službeni list: Međunarodni ugovori, broj 12/1990.

Kanadom

1. Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupaka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima

(London, 27. veljače 1936.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 116-xxxv/1937;

2. Sporazum između Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije

(London, 23. prosinca 1948.)

Zbirke ugovora UN, broj 81/1951. i 119/1952;

3. Sporazum između Jugoslavije i Kanade o ukidanju taksa na sve vrste viza

(Beograd, 19. rujna 1966.)

Službeni list SFRJ: Dodatak - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1967 (prestaje važiti 1. travnja 1997.);

4. Sporazum o razmjenama na području znanosti i tehnologije

(Ottawa, 3. studenoga 1971.)

Tekst nije objavljen;

5. Trgovinski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kanade

(Beograd, 24. listopada 1973.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 1/1978;

6. Sporazum između Saveznog Izvršnog Vijeća SFRJ i Vlade Kanade o zaštiti investicija

(Beograd, 21. prosinca 1979.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 5/1980;

7. Aranžman između Saveznog komiteta za poljoprivredu SFRJ i Ministarstva poljoprivrede Kanade u oblasti veterinarstva

(Beograd, 15. studenoga 1984.)

Tekst nije objavljen;

8. Sporazum o filmskoj i video koprodukciji između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Kanade

(Montreal, 11. veljače 1988.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 13/1990;

Narodnom Republikom Kinom

1. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Kine o uzajamnom poreskom izuzimanju dohotka od međunarodnog putničkog i robnog odnosno putničkog ili robnog pomorskog saobraćaja

(Peking, 2. ožujka 1979.)

Tekst nije objavljen;

2. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Kine o suradnji u području veterinarstva

(Peking, 2. ožujka 1979.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 2/1981;

3. Sporazum o biljnoj karanteni i zaštiti bilja između Vlade SFRJ i Vlade NR Kine

(Beograd, 6. lipnja 1980.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 12/1981;

4. Konzularna konvencija između SFRJ i NR Kine

(Peking, 4. veljače 1982.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 2/1984;

5. Ugovor između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

(Peking, 2. prosinca 1988.)

Službeni list SFRJ: Međunarodni ugovori, broj 16/89;

6. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade NR Kine o suradnji u carinskim pitanjima

(Beograd, 23. siječnja 1989.)

Tekst nije objavljen;

Švicarskom konfederacijom

1. Konvencija o izdavanju krivaca između Švicarske i Srbije

(Beč, 28. studenoga 1887.)

Službene novine Kraljevine Srbije, broj 83/1888;

2. Konvencija o nastanjivanju i konzulstvu između Kraljevine Srbije i Švicarske Konfederacije

(Beč, 16. veljače 1888.)

Službene novine Kraljevine Srbije, broj 83/1888;

3. Konvencija o socijalnom osiguranju

(Bern, 8. lipnja 1962.)

Službeni list FNRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 8/1963;

4. Administrativni aranžman o načinu primjene konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Švicarske Konfederacije

(Bern, 5. srpnja 1963.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1964;

5. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Švicarske Konfederacije o recipročnom oslobađanju od oporezivanja poduzeća za pomorsku ili zračnu plovidbu

(Beograd, 29. prosinca 1964.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 11/1965;

6. Sporazum o tehničkoj suradnji između SFRJ i Švicarske Konfederacije

(Bern, 1. prosinca 1966.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1967;

7. Konvencija o izmjenama i dopunama Konvencije od 8. lipnja 1962. godine između FNRJ i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju

(Bern, 9. srpnja 1982.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1984;

8. Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Švicarskog Saveznog Vijeća o pružanju uzajamne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda

(Beograd, 9. studenoga 1982.)

Službeni list SFRJ - Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1984.

II.

Tekstovi dvostranih međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih međunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u »Narodnim novinama«.

III.

Službeni tekstovi međunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se unutar roka od pet godina od dana objave ove Odluke, s izuzetkom međunarodnih ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od šest mjeseci od dana objave ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/94-01/04
Urbroj: 5030114-96-4
Zagreb, 15. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.