VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. veljače 1998. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU POPISA DVOSTRANIH MEĐUNARODNIH UGOVORA KOJIH JE REPUBLIKA HRVATSKA STRANKA NA TEMELJU SUKCESIJE

Na temelju sukcesije od 8. listopada 1991. godine, Republika Hrvatska je stranka sljedećih ugovora u odnosima s Ruskom Federacijom:

1. Sporazum o naučno-tehničkoj suradnji, Beograd, 19. prosinca 1955.
    objavljen u Dodatku Službenog lista FNRJ, broj 12/1956.

2. Sporazum o davanju zajma FNRJ od strane SSSR, Moskva, 2. veljače 1956.
    objavljen u Dodatku Službenog lista FNRJ, broj 10/1956.

3. Sporazum izmedu Vlade FNRJ i Vlade SSSR o robnom kreditu, Moskva, 2. veljače 1956.
    objavljen u Dodatku Službenog lista FNRJ, broj 2/1957.

4. Sporazum o besplatnom pružanju zdravstvene zaštite diplomatskim i ostalim službenicima Ambasade FNRJ u Moskvi i Ambasade SSSR u     Beogradu, Moskva, 25. veljače 1957. objavljen u Dodatku Službenog lista FNRJ, broj 10/1958.

5. Ugovor izmedu Vlade FNRJ i Vlade SSSR o izgradnji zgrada ambasada u Moskvi i Beogradu i o zajedničkom ustupanju zemljišnih parcela za     izgradnju tih zgrada, Beograd, 20. ožujka 1958.
    objavljen u Dodatku Službenog lista FNRJ, broj l2/1958.

6. Ugovor izmedu FNRJ i SSSR o pravnoj pomoći u gradanskim, porodičnim i krivičnim stvarima, Moskva, 24. veljače 1962.
    objavljen u Dodatku Službenog lista FNRJ, broj 5/1963.

7. Sporazum o daljnjoj suradnji u oblasti korištenja nuklearne energije u miroljubive svrhe. Beograd, 10. siječnja 1963.
    objavljen u Dodatku Službenog lista FNRJ, broj 13/1963.

8. Sporazum o medunarodnom cestovnom prometu i Protokol, Moskva, 18. lipnja 1970.
    objavljen u Službenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 7/1971.

9. Sporazum izmedu vlada SFRJ i SSSR o suradnji u oblasti turizma, Beograd, l. studenoga 1972.
    objavljen u Službenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 51/1974.

10. Sporazum o kulturrioj, naučnoj i prosvjetnoj suradnji izmedu SFRJ i SSSR, Beograd, 24. svibnja 1974.
      objavljen u Službenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 9/1976.

11. Konvencija o suradnji u području veterinarstva, Beograd, 28. travnja 1975.
      objavljen u Službenom listu - Dodatak Međunarodni ugovori SFRJ broj 53/1976.

12. Konvencija o suradnji u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina izrpedu SFRJ i SSSR, Beograd, 28. travnja 1975.
      objavljen u Službenom lisiu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 451/1-1976.

13. Sporazum izmedu Vlade SFRJ i Vlade SSSR o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, Beograd, 14. rujna 1977.
      objavljen u Službenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 6/1979.

14. Protokol uz Sporazum izmedu Vlade SFRJ i Vlade SSSR o medunarodnom cestovnom prometu ( 18. lipnja 1970.), Ljubljana, 10. listopada       1985.
      objavljen u Službenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 7/1971.

15. Konzularna konvencija, Beograd, 10. lipnja 1987. objavljena u Službenom listu -
      Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 7/1989.

16. Sporazum izmedu SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom priznavanju dokumenata o obrazovanju i naučnim stupnjevima, Beograd,       15. ožujka 1988.
      objavljen u Službenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 10/1989.

17. Sporazum izmedu S1V Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom putovanju gradana, Moskva, 31. listopada 1989.
      tekst nije objavljen

18. Sporazum o zračnom prometu izmedu SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR, Moskva, 7. lipnja 1990.
      tekst nije objavljen

19. Platni sporazum izmedu SFRJ i SSSR, Moskva, 1. studenoga 1990.
      objavljen u Službenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 7/1991.

20. Protokol o Platnom sporazumu (1. studenoga 1990.) izmedu SFRJ i SSSR, Moskva, 1. studenoga 1990.
      objavljen u Sluibenom listu - Dodatak Medunarodni ugovori SFRJ, broj 7/1991.

21. Ugovor izmedu SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o suradnji u oblasti zaštite okoliša, Beograd, 9. travnja 1991.
       tekst nije objavljen

22. Protokol o Platnom sporazumu (1. studenoga 1990.) izmedu SFRJ i SSSR,č Moskva, 5. srpnja 1991.
      tekst nije objavljen

II.

Tekstovi dvostranih medunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih medunarodnih ugovora na hrvatskom jeziku u Narodnim novinama.

III.

Službeni tekstovi medunarodnih ugovora iz točke I. ove Odluke, s izmjenama i dopunama koje su na snazi za Republiku Hrvatsku, objavit će se unutar roka od pet godina od dana objave ove odluke, s izuzetkom međunerodnih ugovora koji nisu objavljeni u službenim glasilima država prednica. Službeni tekstovi tih ugovora objavit će se u roku od 6. mjeseci od dana ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama."

Klasa: 018-05/94-01/04
Urbroj: 5030114-98-2
Zagreb, 12. veljače 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.