VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. srpnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA ZEMALJA BENELUKSA O UKIDANJU VIZA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza, sklopljen razmjenom pisama u Zagrebu, 11. lipnja 1999. godine, u izvorniku na hrvatskom, nizozemskom i francuskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

Zagreb, 11. lipnja 1999.

Njegovoj Ekselenciji

Ministru vanjskih poslova Republike Hrvatske

Ekselencijo,

Imamo čast izvijestiti Vašu Ekselenciju kako su vlade zemalja Beneluksa, djelujući zajednički na temelju Konvencije između Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske o prijenosu kontrole osoba na vanjske granice teritorija Beneluksa, potpisanoj u Bruxellesu 11. travnja 1960., spremne sklopiti s Vladom Republike Hrvatske Sporazum o ukidanju viza pod slijedećim uvjetima:

1) Prema smislu ovog sporazuma, pod »zemljama Beneluksa« podrazumijeva se: Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska; pod »teritorijem Beneluksa« podrazumijeva se cjelokupni teritorij u Europi Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske.

2) Državljani Hrvatske mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionlnom putovnicom ući na teritorij Beneluksa bez vize.

3) Državljani zemalja Beneluksa mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionalnom putovnicom ući na teritorij Hrvatske bez vize.

4) Za boravak duži od tri mjeseca, osobe na koje se ovaj sporazum odnosi moraju prije odlaska dobiti odobrenje od diplomatskog ili konzularnog predstavništva zemlje u koju žele putovati.

5) Državljani zemalja Beneluksa koji imaju odobren boravak u Hrvatskoj i državljani Hrvatske koji imaju odobren boravak u jednoj od zemalja Beneluksa mogu napustiti zemlju njihovog boravka i ući u nju bez vize, s važećom putovnicom i s važećim odobrenjem boravka.

6) Svaka Vlada zadržava pravo da zapriječi ulazak osobama koje nemaju tražene ulazne isprave, koje nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje, koje su nepoželjne ili za koje se smatra da mogu ugroziti javni red, mir i nacionalnu sigurnost.

7) Osim prethodnih odredaba, primjenjuju se zakoni i pravila na snazi u zemljama Beneluksa i u Hrvatskoj koji se odnose na ulazak, boravak, smještanje i udaljavanje stranaca, kao i bavljenje nekom djelatnošću.

8) Svaka Vlada obvezuje se da će u svakom trenutku primiti na teritorij svoje države bez formalnosti:

a) državljane svoje vlastite države koji se nalaze na teritoriju jedne od država stranaka ovog sporazuma;

b) osobe koje su ušle na teritorij s valjanom putovnicom koje su izdale belgijske, luksemburške, nizozemske ili hrvatske vlasti, čak i ako je državljanstvo osporeno.

9) Ovaj sporazum sklopljen razmjenom pisama stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma primitka note kojom je posljednja od država ugovornica obavijestila belgijsku Vladu o izvršenju internih pravnih formalnosti potrebnih za njegovo stupanje na snagu. Belgijska Vlada izvijestit će svaku od ugovorenih stranaka o tim obavijestima i o datumu stupanja na snagu Sporazuma.

10) Svaka od ugovornih stranaka može otkazati ovaj sporazum s obavješću od 30 dana upućenoj belgijskoj Vladi. Otkazivanje jedne jedine vlade povući će za sobom prestanak Sporazuma. Belgijska Vlada obavijestit će ostale Vlade potpisnice o primitku spomenute obavijesti.

11) Bilo koja od ugovornih stranaka može obustaviti primjenu ovog sporazuma. Obustava mora odmah biti priopćena diplomatskim putem belgijskoj Vladi koja će obavijestiti druge Vlade potpisnice o primitku takve obavijesti. Isto vrijedi kad se spomenuta mjera ukine.

12) Glede Kraljevine Nizozemske, primjena ovog sporazuma može se proširiti i na nizozemske Antile ili na Arubu, s time da će nizozemska Vlada obavijestiti belgijsku Vladu, koja će o tome obavijestiti ostale ugovorne stranke.

Ako je Vlada Republike Hrvatske spremna sklopiti sporazum s Vladama zemalja Beneluksa u smislu gore navedenih odredba, imamo čast predložiti Vašoj Ekselenciji da ovo pismo i pismo odgovarajućeg sadržaja, koje Vaša Ekselencija može nasloviti svakom od nas, čine Sporazum između Republike Hrvatske s jedne strane i zemalja Beneluksa s druge strane.

Koristimo i ovu prigodu ponoviti Vašoj Ekselenciji izraze osobitog poštovanja.

U ime Vlade Kraljevine Belgije,
Frans Hintjens,
veleposlanik Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj

U ime Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga,
Ida L van Veldhuizen-Rothenbucher,
veleposlanica Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj

U ime Vlade Kraljevine Nizozemske,
Ida L van Veldhuizen-Rothenbucher,
veleposlanica Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj

* * *

Zagreb, 11. lipnja 1999.

Njezinoj Ekselenciji

Veleposlanici Kraljevine Nizozemske

Ekselencijo,

Imam čast potvrditi primitak Vašeg pisma od 11. lipnja 1999. godine, u kojem ste predložili, u ime Vaše Vlade, sklapanje sporazuma između Republike Hrvatske s jedne strane, i zemalja Beneluksa s druge strane o ukidanju viza, čiji je sadržaj sljedeći:

»Ekselencijo,

Imamo čast izvijestiti Vašu Ekselenciju kako su vlada zemalja Beneluksa, djelujući zajednički na temelju Konvencije između Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske o prijenosu kontrole osoba na vanjske granice teritorija Beneluksa, potpisanoj u Bruxellesu 11. travnja 1960, spremne sklopiti s Vladom Republike Hrvatske Sporazum o ukidanju viza pod sljedećim uvjetima:

1) Prema smislu ovog sporazuma, pod »zemljama Beneluksa« podrazumijeva se: Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska; pod »teritorijem Beneluksa« podrazumijeva se cjelokupni teritorij u Europi Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske.

2) Državljani Hrvatske mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionalnom putovnicom ući na teritorij Beneluksa bez vize.

3) Državljani zemalja Beneluksa mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionalnom putovnicom ući na teritorij Hrvatske bez vize.

4) Za boravak duži od tri mjeseca, osobe na koje se ovaj sporazum odnosi moraju prije odlaska dobiti odobrenje od diplomatskog ili konzularnog predstavništva zemlje u koje žele putovati.

5) Državljani zemalja Beneluksa koji imaju odobren boravak u Hrvatskoj i državljani Hrvatske koji imaju odobren boravak u jednoj od zemalja Beneluksa mogu napustiti zemlju njihovog boravka i ući u nju bez vize, s važećom putovnicom i s važećim odobrenjem boravka.

6) Svaka Vlada zadržava pravo da zapriječi ulazak osobama koje nemaju tražene ulazne isprave, koje nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje, koje su nepoželjne ili za koje se smatra da mogu ugroziti javni red, mir i nacionalnu sigurnost.

7) Osim prethodnih odredaba, primjenjuju se zakoni i pravila na snazi u zemljama Beneluksa i u Hrvatskoj koji se odnose na ulazak, boravak, smještanje i udaljavanje stranaca, kao i bavljenje nekom djelatnošću.

Zagreb, 11. lipnja 1999.

Njegovoj Ekselenciji

Veleposlaniku Kraljevine Belgije

Ekselencijo,

Imam čast potvrditi primitak Vašeg pisma od 11. lipnja 1999. godine, u kojem ste predložili, u ime Vaše Vlade, sklapanje sporazuma između Republike Hrvatske s jedne strane, i zemalja Beneluksa s druge strane o ukidanju viza, čiji je sadržaj sljedeći:

»Ekselencijo,

Imamo čast izvijestiti Vašu Ekselenciju kako su vlade zemalja Beneluksa, djelujući zajednički na temelju Konvencije između Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske o prijenosu kontrole osoba na vanjske granice teritorija Beneluksa, potpisanoj u Bruxellesu 11. travnja 1960, spremne sklopiti s Vladom Republike Hrvatske Sporazum o ukidanju viza pod sljedećim uvjetima:

1) Prema smislu ovog sporazuma, pod »zemljama Beneluksa« podrazumijeva se: Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska; pod »teritorijem Beneluksa« podrazumijeva se cjelokupni teritorij u Europi Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske.

2) Državljani Hrvatske mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionalnom putovnicom ući na teritorij Beneluksa bez vize.

3) Državljani zemalja Beneluksa mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionalnom putovnicom ući na teritorij Hrvatske bez vize.

4) Za boravak duži od tri mjeseca, osobe na koje se ovaj sporazum odnosi moraju prije odlaska dobiti odobrenje od diplomatskog ili konzularnog predstavništva zemlje u koju žele putovati.

5) Državljani zemalja Beneluksa koji imaju odobren boravak u Hrvatskoj i državljani Hrvatske koji imaju odobren boravak u jednoj od zemalja Beneluksa mogu napustiti zemlju njihovog boravka i ući u nju bez vize, s važećom putovnicom i s važećim odobrenjem boravka.

6) Svaka Vlada zadržava pravo da zapriječi ulazak osobama koje nemaju tražene ulazne isprave, koje nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje, koje su nepoželjne ili za koje se smatra da mogu ugroziti javni red, mir i nacionalnu sigurnost.

7) Osim prethodnih odredaba, primjenjuju se zakoni i pravila na snazi u zemljama Beneluksa i u Hrvatskoj koji se odnose na ulazak, boravak, smještanje i udaljavanje stranaca, kao i bavljenje nekom djelatnošću.

8) Svaka Vlada obvezuje se da će u svakom trenutku primiti na teritorij svoje države bez formalnosti:

a) državljane svoje vlastite države koji se nalaze na teritoriju jedne od država stranaka ovog sporazuma;

b) osobe koje su ušle na teritorij s valjanom putovnicom koju su izdale belgijske, luksemburške, nizozemske ili hrvatske vlasti, čak i ako je državljanstvo osporeno.

9) Ovaj sporazum sklopljen razmjenom pisama stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma primitka note kojom je posljednja od država ugovornica obavijestila belgijsku Vladu o izvršenju internih pravnih formalnosti potrebnih za njegovo stupanje na snagu. Belgijska Vlada izvijestit će svaku od ugovornih stranaka o tim obavijestima i o datumu stupanja na snagu Sporazuma.

10) Svaka od ugovornih stranaka može otkazati ovaj sporazum s obaviješću od 30 dana upućenoj belgijskoj Vladi. Otkazivanje jedne jedine vlade povući će za sobom prestanak Sporazuma. Belgijska Vlada obavijestit će ostale Vlade potpisnice o primitku spomenute obavijesti.

11) Bilo koja od ugovornih stranaka može obustaviti primjenu ovog sporazuma. Obustava mora odmah biti priopćena diplomatskim putem belgijskoj Vladi koja će obavijestiti druge Vlade potpisnice o primitku takve obavijesti. Isto vrijedi kad se spomenuta mjera ukine.

12) Glede Kraljevine Nizozemske, primjena ovog sporazuma može se proširiti i na nizozemske Antile ili na Arubu, s time da će nizozemska Vlada obavijestiti belgijsku Vladu, koja će o tome obavijestiti ostale ugovorne stranke.

Ako je Vlada Republike Hrvatske spremna sklopiti sporazum s Vladama zemalja Beneluksa u smislu gore navedenih odredaba, imamo čast predložiti Vašoj Ekselenciji da ovo pismo i pismo odgovarajućeg sadržaja, koje Vaše Ekselencija može nasloviti svakom od nas, čine Sporazum između Republike Hrvatske s jedne strane i zemalja Beneluksa s druge strane.

Koristimo i ovu prigodu ponoviti Vašoj Ekselenciji izraze osobitog poštovanja.«

Imam čast izvijestiti Vas kako je Vlada Republike Hrvatske suglasna s prijedlogom sadržanim u Vašem pismu, te da će to pismo zajedno s ovim odgovorom i istovjetnim odgovorima Veleposlaniku Kraljevine Nizozemske i Veleposlaniku opunomoćenom za Vladu Velikog Vojvodstva Luksemburg, predstavljati Sporazum između Republike Hrvatske s jedne strane i zemalja Beneluksa s druge strane.

Koristim i ovu prigodu da Vašoj Ekselenciji ponovim izraze osobitog poštovanja.

Potpredsjednik Vlade i
ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.

* * *

Zagreb, 11. lipnja 1999.

Njezinoj Ekselenciji

Veleposlaniku Kraljevine Nizozemske
opunomoćenoj za Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Ekselencijo,

Imam čast potvrditi primitak Vašeg pisma od 11. lipnja 1999. godine, u kojem ste predložili, u ime Vaše Vlade, sklapanje sporazuma između Republike Hrvatske s jedne strane, i zemalja Beneluksa s druge strane o ukidanju viza, čiji je sadržaj sljedeći:

»Ekselencijo,

Imamo čast izvijestiti Vašu Ekselenciju kako su vlade zemalja Beneluksa, djelujući zajednički na temelju Konvencije između Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske o prijenosu kontrole osoba na vanjske granice teritorija Beneluksa, potpisanoj u Bruxellesu 11. travnja 1960., spremne sklopiti s Vladom Republike Hrvatske Sporazum o ukidanju viza pod sljedećim uvjetima:

1) Prema smislu ovog sporazuma, pod »zemljama Beneluksa« podrazumijeva se: Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska; pod »teritorijem Beneluksa« podrazumijeva se cjelokupni teritorij u Europi Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kraljevine Nizozemske.

2) Državljani Hrvatske mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionalnom putovnicom ući na teritorij Beneluksa bez vize.

3) Državljani zemalja Beneluksa mogu, za maksimalni boravak od tri mjeseca, samo s važećom nacionalnom putovnicom ući na teritorij Hrvatske bez vize.

4) Za boravak duži od tri mjeseca, osobe na koje se ovaj sporazum odnosi moraju prije odlaska dobiti odobrenje od diplomatskog ili konzularnog predstavništva zemlje u koju žele putovati.

5) Državljani zemalja Beneluksa koji imaju odobren boravak u Hrvatskoj i državljani Hrvatske koji imaju odobren boravak u jednoj od zemalja Beneluksa mogu napustiti zemlju njihovog boravka i ući u nju bez vize, s važećom putovnicom i s važećim odobrenjem boravka.

6) Svaka Vlada zadržava pravo da zapriječi ulazak osobama koje nemaju tražene ulazne isprave, koje nemaju dovoljno sredstava za uzdržavanje, koje su nepoželjne ili za koje se smatra da mogu ugroziti javni red, mir i nacionalnu sigurnost.

7) Osim prethodnih odredaba, primjenjuju se zakoni i pravila na snazi u zemljama Beneluksa i u Hrvatskoj koji se odnose na ulazak, boravak, smještanje i udaljavanje stranaca, kao i bavljenje nekom djelatnošću.

8) Svaka Vlada obvezuje se da će u svakom trenutku primiti na teritorij svoje države bez formalnosti:

a) državljane svoje vlastite države koji se nalaze na teritoriju jedne od država stranaka ovog sporazuma;

b) osobe koje su ušle na teritorij s valjanom putovnicom koju su izdale belgijske, luksemburške, nizozemske ili hrvatske vlasti, čak i ako je državljanstvo osporeno.

9) Ovaj sporazum sklopljen razmjenom pisama stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma primitka note kojom je posljednja od država ugovornica obavijestila belgijsku Vladu o izvršenju internih pravnih formalnosti potrebnih za njegovo stupanje na snagu. Belgijska Vlada izvijestit će svaku od ugovornih stranaka o tim obavijestima i o datumu stupanja na snagu Sporazuma.

10) Svaka od ugovornih stranaka može otkazati ovaj sporazum s obaviješću od 30 dana upućenoj belgijskoj Vladi. Otkazivanje jedne jedine vlade povući će za sobom prestanak Sporazuma. Belgijska Vlada obavijestit će ostale Vlade potpisnice o primitku spomenute obavijesti.

11) Bilo koja od ugovornih stranaka može obustaviti primjenu ovog sporazuma. Obustava mora odmah biti priopćena diplomatskim putem belgijskoj Vladi koja će obavijestiti druge Vlade potpisnice o primitku takve obavijesti. Isto vrijedi kad se spomenuta mjera ukine.

12) Glede Kraljevine Nizozemske, primjena ovog sporazuma može se proširiti i na nizozemske Antile ili na Arubu, s time da će nizozemska Vlada obavijestiti belgijsku Vladu, koja će o tome obavijestiti ostale ugovorne stranke.

Ako je Vlada Republike Hrvatske spremna sklopiti sporazum s Vladama zemalja Beneluksa u smislu gore navedenih odredaba, imamo čast predložiti Vašoj Ekselenciji da ovo pismo i pismo odgovarajućeg sadržaja, koje Vaša Ekselencija može nasloviti svakom od nas, čine Sporazum između Republike Hrvatske s jedne strane i zemalja Beneluksa s druge strane.

Koristimo i ovu prigodu ponoviti Vašoj Ekselenciji izraze osobitog poštovanja.«

Imam čast izvijestiti Vas kako je Vlada Republike Hrvatske suglasna s prijedlogom sadržanim u Vašem pismu, te da će to pismo zajedno s ovim odgovorom i istovjetnim odgovorima Veleposlaniku Kraljevine Belgije i Veleposlaniku Kraljevine Nizozemske, predstavljati Sporazum između Republike Hrvatske s jedne strane i zemalja Beneluksa s druge strane.

Koristim i ovu prigodu da Vašoj Ekselenciji ponovim izraze osobitog poštovanja.

Potpredsjednik Vlade i
ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.

Članak 3.

Za izvršenje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza nadležno je Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, nakon njegova stupanja na snagu.

Klasa: 216-03/99-01/01
Urbroj: 5030109-99-4
Zagreb, 15. srpnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.