MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

12

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Memorandum o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda izmedu Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, potpisan 5. svibnja 2005., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 10/2005, stupio na snagu 22. prosinca 2005.

Klasa: 018-05/05-90/01

Urbroj: 521-02-03/04-06-15

Zagreb, 27. prosinca 2005.

Ministrica vanjskih poslova

i europskih integracija

mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.