MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

28

Na temelju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Okvirni ugovor o zajmu broj: F/P 1576 (2006) W između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, potpisan u Zagrebu 1. lipnja 2007., objavljen u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 9/2007, stupio na snagu 8. studenog 2007.

Klasa: 018-05/07-91/02

Urbroj: 521-S-03/06-08-14

Zagreb, 24. siječnja 2008.

Ministar vanjskih poslova

i europskih integracija

Gordan Jandroković, v. r.